TfF Monitoring

Aktualizované 7/2/20 uverejnené Szczepan

Monitorovanie vozidla je už štandardom. Okrem umožnenia väčšej kontroly nad vozidlom a vodičom, ktorý ho riadi, zlepšuje spoluprácu s dodávateľom. Preto sa na novej Platforme Trans.eu objavil modul, ktorý vašim dodávateľom umožňuje efektívne zdieľať informácie o vozidle prepravujúcom náklad.

Ako zákazník môžete vyžadovať monitorovanie nákladu od svojich subdodávateľov a zároveň môžete skontrolovať, čo sa deje na trase priamo pomocou Platformy.

TfF Monitoring vozidiel

Ako vytvoriť monitorovaciu úlohu?

Prejdite na modul Monitoring a otvorte kartu Nové.

TfF Monitoring vozidiel

Po prijatí ponuky nájdete v zozname novú úlohu, ktorú môžete odoslať dopravcovi. Po prijatí úlohy monitorovania dopĺňa údaje o náklade. Od tejto chvíle budete mať prehľad o tom, čo sa deje s vašim nákladom.

V module Monitorovanie nájdete na karte Aktívne úlohy informácie o priebehu úlohy. Monitorovanie sa začne 30 minút pred načítaním.

Ako funguje monitorovanie na Platforme Trans.eu?

Ak sa na vašej trase stane niečo neočakávané, dostanete upozornenie obsahujúce popis udalosti a informácie o očakávanom oneskorení. Detailný zoznam udalostí si môžete pozrieť v novom okne. Nájdete tu informácie o každej činnosti súvisiacej s vykonávaním prepravy.

TfF Monitoring vozidiel

Signál sa vypne, keď vozidlo vstúpi do vykladacej zóny a:

  1. po opustení poslednej prevádzkovej zóny;
  2. 30 minút po vstupe do poslednej prevádzkovej zóny, ak ju vozidlo neopustilo;
  3. 24 hodín po plánovanej poslednej operácii, ak sa vozidlo neobjavilo v poslednej zóne prevádzky.

Monitorovacia úloha potom zmení svoj stav na dokončený.

TfF Monitoring vozidiel

Vďaka schopnosti monitorovať náklad získate rýchly prístup k aktuálnym informáciám o dianí s nákladom.


Bol tento materiál užitočný?