TfF Dodávatelia

Aktualizované 12/2/20 uverejnené Ania

Hľadanie nových spoločností, zoskupovanie dodávateľov alebo dokonca pozvanie na používanie Trans - všetky tieto činnosti vykonáte v jednom module bez opustenia platformy. Môžete si prečítať, ako efektívne používať modul Dodávatelia.

Čo je modul Dodávatelia?

V module Dodávatelia vytvoríte skupiny dopravcov, ktorým pošlete náklad. Možnosti vytvárania skupín sú nekonečné. Kritériá a dopravcov si vyberáte podľa svojich potrieb a cieľov, napr. spoločnosti pre konkrétnu oblasť alebo typ stavby.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Vaši Dodávatelia na novej platforme Trans.eu

Ak chcete vytvoriť skupinu, musíte najprv pridať vybrané spoločnosti do zoznamu dodávateľov. Môžete to urobiť pomocou vyhľadávacieho nástroja, pomocou ktorého môžete spoločnosti identifikovať podľa mena alebo daňového identifikačného čísla.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Ako vytvoriť skupinu Dodávateľov?

Po vyplnení zoznamu môžete pokračovať vo vytváraní skupín.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Dajte im jasný názov. Toto je dôležité v neskoršej fáze publikovania nákladu vybraným skupinám.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Vyberte a pridajte dopravcov.

Jeden dopravca môže patriť do niekoľkých skupín - všetko záleží na potrebách vašej spoločnosti.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Zoznam vytvorených skupín nájdete na samostatnej karte. Skupiny môžete upravovať modifikáciou ich zloženia.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

alebo ich odstrániť, keď už nie sú potrebné.

Pre každú spoločnosť v skupine si môžete vybrať kontaktnú osobu, ktorá bude prijímať návrhy nákladov na prepravu.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Využitie skupín Dodávateľov

Ako môžete pomocou skupín optimalizovať svoju prácu? Náklad môžete rýchlo poslať iba vybraným skupinám dodávateľov.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Pri zverejňovaní nákladu sa rozhodujete, komu by sa mal návrh nákladu zobraziť.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

Po druhé, do pravidiel automatického zverejňovania nákladu môžete zahrnúť personalizované skupiny.

TfF_Spedicia_Dodavatelia_Trans.eu

V určitom okamihu sa návrh odošle v poradí daným skupinám a vy iba počkáte iba na odpovede dodávateľov.


Bol tento materiál užitočný?