TfS Monitoring

Aktualizované 5/2/20 uverejnené Szczepan

Monitorovanie vozidla je už štandardom. Pre odosielateľa môžu byť veľmi dôležité informácie o tom, kedy presne sa tovar objaví pri vykládke. Preto sa na novej platforme Trans.eu objavil modul, vďaka ktorému môžete ľahko požiadať dodávateľa, aby neposkytoval monitorovanie.

Ako zákazník môžete vyžadovať monitorovanie nákladu od svojich subdodávateľov a zároveň môžete skontrolovať, čo sa deje na trase priamo pomocou Platformy.

TfS Monitoring

Ako vytvoriť monitorovaciu úlohu?

Prejdite na modul Monitoring a otvorte novú kartu. Po prijatí ponuky nájdete v zozname novú úlohu, ktorú môžete odoslať dopravcovi. Po prijatí úlohy monitorovania dopĺňa údaje o náklade. Od tejto chvíle budete mať prehľad o tom, čo sa deje s vašim nákladom.

TfS Monitoring

V module Monitorovanie nájdete na karte Aktívne úlohy informácie o priebehu úlohy. Monitorovanie sa začne 30 minút pred načítaním.

TfS Monitoring

Informácie z monitoringu

Ak sa na vašej trase stane niečo neočakávané, dostanete upozornenie obsahujúce popis udalosti a informácie o očakávanom oneskorení. Detailný zoznam udalostí si môžete pozrieť v novom okne. Tu nájdete informácie o každej činnosti súvisiacej s vykonávaním prepravy.

TfS Monitoring

Signál sa vypne, keď vozidlo vstúpi do vykladacej zóny a:

  1. po opustení poslednej prevádzkovej zóny;
  2. 30 minút po vstupe do poslednej prevádzkovej zóny, ak ju vozidlo neopustilo;
  3. 24 hodín po plánovanej poslednej operácii, ak sa vozidlo neobjavilo v poslednej zóne prevádzky.

Monitorovacia úloha potom zmení svoj stav na dokončený.

TfS Monitoring

Vďaka schopnosti monitorovať náklad získate rýchly prístup k aktuálnym informáciám o dianí s nákladom.


Bol tento materiál užitočný?