TfC Pridanie vozidla

Aktualizované 6/3/20 uverejnené Ania

Pridajte voľné vozidlo z vášho vozového parku do databázy vozidiel a zvýšte svoje šance na rýchle nájdenie nákladu. Špeditéri a objednávatelia vás budú kontaktovať, ak ponuka vášho vozidla zodpovedá ich potrebám.

Pridanie voľného vozidlá krok po kroku:

  1. Po prihlásení na Platformu vyberte modul Moje ponuky vozidiel
  2. Kliknite na "Pridať ponuku vozidla":
TfC Pridanie vozidla_Platforma Trans.eu
  1. Doplňte parametre vozidla:
TfC Pridanie vozidla_Platforma Trans.eu
  1. Pridajte čas a oblasť dostupnosti zadaním miest ručne, alebo pomocou zobrazenia na mape:
TfC Pridanie vozidla_Platforma Trans.eu
  1. Vyberte príslušnú kontaktnú osobu (voliteľné)
  2. Kliknite na "Pridať ponuku vozidla":

TfC Pridanie vozidla_Platforma Trans.eu

Zadané voľné vozidlá sa zverejňujú priamo v databáze vozidiel, ktorú nájdete pod modulom Moje ponuky vozidiel na paneli vľavo:

TfC Pridanie vozidla_Platforma Trans.eu

V module Moje ponuky vozidiel môžete vidieť nielen ponuky uvedené v databáze vozidiel v danom okamihu (karta „Moje ponuky vozidiel“), ale aj podrobnú históriu automobilov nahlásených spoločnosťou (karta „Archív“).

Odstránenie ponuky vozidla

Ak chcete vozidlo odstrániť, kliknite na symbol troch bodiek na pravej strane ponukovej lišty a potom kliknite na položku Odstrániť ponuku:

TfC Pridanie vozidla_Platforma Trans.eu

Hotovo! Ponuka zmizne zo zoznamu na karte „Moje ponuky vozidiel“, ako aj z databázy vozidiel.


Bol tento materiál užitočný?