TfC Nové funkcie na Platforme Trans.eu

Aktualizované 12/2/20 uverejnené Martyna

Nová Platforma Trans.eu nie je iba o obnovenom vzhľade a o nepotrebe inštalovať softvér. Jedná sa o nové funkcie, ktoré urýchľujú a zlepšujú prácu v databáze nákladov a vozidiel. Vďaka nim budete môcť v jednom okne prehliadača nájsť náklad, ktorý vás zaujíma rýchlejšie a uzavrieť zabezpečené transakcie.

Rýchla manipulácia s nákladom v module Freight (Náklady)

S prechodom na online verziu sme značne zlepšili možnosti vyhľadávania ponúk. V module Freights (náklady) sme kombinovali funkčnosť inštalačnej verzie s úplne novými možnosťami.

Do databázy boli pridané nové spôsoby ponúk: zasielanie (súkromné) špecializovanej skupine príjemcov, tiež pomocou predtým akceptovaných dohôd (trvalé trasy). Nové funkcie umožnia rýchlejšiu a transparentnejšiu komunikáciu medzi stranami.

Všetky náklady (teraz nazývané Freights) - bez ohľadu na spôsob pridania - idú do modulu Freights (náklady), kde môžete spracovávať všetky dotazy (prijímať, odmietať, vyjednávať) a sledovať odpovede od žiadajúcej strany. Stavy vám pomôžu zistiť, čo sa deje s danou ponukou.

Chceli by ste vidieť, ako vybaviť vaše otázky? Kliknite sem.

Freight Exchange v novom vydaní

Na novej Platforme sme vylepšili dopravnú databázu:

  1. Moderný dizajn umožňuje rýchlejšie prezerať ponuky.
  2. Filtre boli vylepšené o možnosť výberu viacerých (až 10) miest nakladania / vykladania.
  3. Pri predkladaní ponuky je teraz možné uviesť veľa typov tiel - to znižuje počet duplicitných ponúk a zvyšuje transparentnosť databázy.

Známe z nainštalovanej verzie Nahlásiť náklad / vozidlo, bolo nahradené Pridať náklad / vozidlo. Pridávanie ponúk do dopravnej databázy sa zrýchli vďaka zapamätaniu adries a schopnosti vyhľadávať polohu podľa mnohých parametrov (krajina, PSČ, názov mesta).

Pre viac informácií kliknite sem.

Komunikátor na novej platforme Trans.eu

Novinkou na platforme Trans.eu sú kontexty, t. j. zoskupovanie konverzácií na konkrétne témy (prijaté ponuky, odoslané ponuky, objednávky). To vám umožní ľahšie prehľadávať veľké množstvo konverzácií o ponuke - vyriešili sme teda problém, ktorý sa vyskytuje v inštalačnej verzii.

Nový komunikátor tiež znamená funkčnejší vzhľad. Prispôsobili sme ho riešeniam, ktoré sa bežne používajú na veľkých platformách sociálnych sietí.

Pre viac informácií kliknite sem.

Nový systém hodnotenia

Systém hodnotenia na platforme Trans.eu sa v porovnaní s inštalačnou verziou výrazne zlepšil:

  1. Maximálne hodnotenie je päť hviezdičiek. Ak hodnotiteľ nedá najvyššiu známku, objaví sa okno s požiadavkou na dôvod svojho rozhodnutia a komentár (voliteľné). Ak sa niečo pokazí, vyberú si konkrétnu oblasť: doručovanie dokumentov, komunikácia, starostlivosť o tovar, súlad služieb s dohodami, včasnosť. Na druhej strane má dopravca možnosť vyjadriť sa, ak s tým nesúhlasí.
  2. Každá jednotlivá transakcia sa hodnotí, nie celková spolupráca. Informácie o kvalite spoločnosti sú vždy aktuálne a spoľahlivé.
  3. Obidve spoločnosti majú 30 dní na vyhodnotenie spolupráce pri vykonávaní transakcie
  4. Po zadaní ratingu ho už nie je možné zmeniť.
  5. Jedna transakcia sa hodnotí bez ohľadu na problémy s platbami. Vďaka tomu sa vyhýbame používaniu ratingového systému neetickým spôsobom. Okrem toho už nemusíte čakať na vyjadrenie stanoviska až do uplynutia platobnej lehoty - dôjde k ďalším hodnoteniam, takže informácie o spolupráci s danou spoločnosťou budú úplne a spoľahlivé.
  6. Problémy s platbami možno nahlásiť do 120 dní od dátumu vyloženia. Informácie o platbách vytvárajú štatistiku - hodnotenie platby, zobrazené vedľa profilu spoločnosti.

Potrebujete viac informácií? Kliknite sem.


Bol tento materiál užitočný?