TfC Komunikátor

Aktualizované 10/2/20 uverejnené Szczepan

Komunikátor je jednoduchý nástroj na kontaktovanie dodávateľov. Umožňuje výmenu potrebných informácií a dojednaní o transakciách. V rámci novej Platformy bol rozšírený o niekoľko užitočných funkcií, ktoré zlepšujú prácu.

Kontexty sú na platforme Trans.eu nové, t. j. zoskupujú konverzácie podľa tém (prijaté ponuky, odoslané ponuky, objednávky). To uľahčuje hľadanie veľkého počtu správ týkajúcich sa rovnakej ponuky, čím sa rieši problém, ktorý sa vyskytuje v inštalovateľnej verzii. Nový komunikátor na tiež vylepšený grafický dizajn. Jeho účelom bolo prispôsobiť použiteľnosť komunikátora prirodzeným komunikačným správaním používateľov pozorovaných na veľkých platformách sociálnych sietí.

Ako aktivovať komunikátor na novej Platforme?

Komunikátor zapnete kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu Platformy:

Komunikátor Trans.eu

Ako používať komunikátor?

Nový komunikátor má 3 základné karty: Zoznam kontaktov, Kontext správ a Posledné konverzácie. Zoznam kontaktov a posledné konverzácie fungujú podobne ako v nainštalovanej verzii.

Komunikátor Trans.eu

Na uľahčenie a organizáciu práce sa oplatí využiť príležitosti, ktoré poskytujú kontexty, t. j. zoskupovanie konverzácií na konkrétne témy (prijaté ponuky, odoslané ponuky, objednávky).

Ako uzavrieť transakcie s komunikátorom na Platforme Trans.eu ?

V Platforme Trans.eu bola možnosť uzatvárania transakcií na komunikátore obmedzená na ponuky vozidiel. Uzatváranie transakcií pre načítanie na novej platforme je možné iba z úrovne okna s podrobnosťami o ponuke.

Výnimku tvoria ponuky nahrané na nainštalovanú verziu, pre ktoré je tu možnosť uzatvárania transakcií pomocou komunikátora. Pre takéto ponuky nie je k dispozícii rokovacie okno. Namiesto toho môžete, rovnako ako v nainštalovanej verzii, začať konverzáciu o ponuke a tam dokončiť transakciu:

Komunikátor Trans.eu
Komunikátor Trans.eu

Ako viesť konverzáciu v samostatnom okne komunikátora?

Pridali sme funkciu „odpojenia“ okna, vďaka ktorej sa môže okno komunikácie voľne pohybovať v pracovnej ploche počítača.


Bol tento materiál užitočný?