(TFF) Objednávky špeditéra

Aktualizované 22/3/23 uverejnené Diana

Platforma Trans.eu je komplexný nástroj, ktorý môžete použiť pri svojej práci. Zverejňujte ponuky, schvaľujte transakcie, uskutočňujte objednávky a po ich dokončení vyhodnoťte svojich dodávateľov - všetko na jednom mieste.

Pokiaľ bola transakcia uzavretá na Platforme, automaticky sa v module „Objednávky“ vygeneruje objednávka súvisiaca s danou transakciou.

Ako vybaviť objednávky na Platforme Trans.eu ako špeditér

Krok 1

 • V ponuke vľavo vyberte modul „Objednávky“ - potom vyberte prijatú kartu.
 • Vyberte objednávku zo zoznamu - podrobnosti nájdete v okne vedľa nej.
 • Stav „Čaká sa na podmienky“ znamená, že zákazník ešte nezaslal podmienky objednávky.

Krok 2

 • Stav „Potvrdiť podmienky“ znamená, že vám váš zákazník poslal podmienky objednávky, kliknite na zelené tlačidlo a „Zobraziť podmienky“.

Krok 3

 • Prečítajte si podmienky objednávky, môžete vyradiť podmienky alebo ich potvrdiť.

Krok 4

 • Ak potvrdíte podmienky - vyplňte podrobnosti objednávky.
 • So zeleným tlačidlom „Pridať vozidlo a vodiča“.

 • Vyberte vozidlo a vodiča, ktorým chcete objednávku vykonať.
 • Okrem toho môžete vyplniť informácie o monitorovaní.
 • Uložte vozidlo a vodiča.

Krok 5

 • Objednávka bola potvrdená.
 • Stav „Pripravený“ znamená, že objednávka bola pripravená a čaká na vykonanie.

Novinka
 • V prijatej objednávke sme pridali možnosť úpravy vozidla a vodiča pomocou možnosti „Viac“
 • V zozname vyberte možnosť upraviť údaje o zmene vozidla a vodiča a potom zmeny uložite

Krok 6

 • Stav „V procese“ vás informuje o začatí objednávky.

Krok 7

 • Stav „Čaká na potvrdenie“ znamená, že uplynul čas na dokončenie objednávky (uplynul dátum a čas vykládky). Váš pridelený zamestnanec by mal potvrdiť, že úloha bola na Platforme dokončená.

Krok 8

 • Stav „Dokončené“ - je to znamenie, že váš zákazník konečne potvrdil splnenie úlohy.

Krok 9

 • Pod ikonou „Viac“ je k dispozícii ďalšia možnosť: Exportovať do PDF, pridať prílohu, pridať náklady, zrušiť objednávku.

Ako vybaviť objednávky na Platforme Trans.eu ako klient.

Krok 1

 • V ponuke vľavo vyberte modul „Objednávky“ - potom vyberte kartu Odoslané.
 • Zo zoznamu vyberte transakciu so stavom „Dokončiť objednávku“ - pomocou zeleného tlačidla „Pridať podmienky žiadosti“

Krok 2

 • Vyplňte podmienky objednávky a potom použite zelené tlačidlo „Odoslať na prijatie“

Krok 3

 • Stav „Čaká na potvrdenie“ znamená, že podmienky objednávky boli odoslané Dodávateľovi, ktorý ich môže odmietnuť alebo prijať.

Krok 4

 • Stav „Čaká na údaje o vozidle“ znamená, že doprava patrí vášmu dodávateľovi, ktorý by mal vyplniť údaje o vodičovi a vozidle.

Krok 5

 • Zmena stavu na „Pripravený“ znamená, že váš dodávateľ potvrdil podmienky objednávky.

Krok 6

 • Stav „V procese“ vás informuje o začatí objednávky.

Krok 7

 • Stav „Potvrdiť doručenie“ znamená, že čas na dokončenie úlohy vypršal (dátum a čas vykládky uplynul) - to je váš krok pomocou zeleného tlačidla Potvrdiť doručenie.

Krok 8

 • Ak potvrdíte vykonanie objednávky, stav sa zmení na „Dokončené“, rovnaký stav sa zobrazí vášmu Dodávateľovi.

Každá uzavretá transakcia na Platforme a každá prijatá nákladná doprava dáva príležitosť vydať dodávateľovi hodnotenie po dokončení objednávky - viac informácií o fungovaní hodnotiaceho systému na novej Platforme nájdete TU.

Inteligentná tabuľka v Objednávkovom Module

Tabuľku môžete spravovať v objednávkovom module.

 • použitím možnosti tri bodky povolíte túto možnosť a prispôsobíte tabuľky svojim preferenciám
 • pridali sme možnosť zahrnúť tabuľku pre možnosť „Vozidlo a vodič“


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)