TfF Prijaté náklady

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

Nová Platforma Trans.eu bola navrhnutá tak, aby každá zo strán zapojených do dopravy mohla tento nástroj efektívne využívať. Z tohto dôvodu sme rozdelili náklady na dva moduly, ktoré umožňujú rýchlu identifikáciu objednávky a uľahčujú zverejňovanie nákladov v databáze.

Čo je modul Prijaté náklady?

Prijaté náklady je miesto, kde budete rokovať o ponukách s dopravcami a objednávateľmi.

TfF_Prijaté_Trans.eu

Manipulácia s nákladom prijatým na novej platforme Trans.eu

Manipulácia s nákladom je intuitívna a zahŕňa 2 situácie:

  1. Rokovania s klientom. Najskôr si prečítajte informácie o ponuke - všetky údaje nájdete na jednom mieste:
TfF_Prijaté_Trans.eu

Nákladné ponuky zverejnené v režime Kúpiť teraz môžu byť zamietnuté alebo prijaté.

Pre iný náklad môžete sadzbu prijať alebo ju zmeniť, aby ste mohli začať rokovania. Máte prístup k histórii vyjednávania.

TfF_Prijaté_Trans.eu
  1. Trojstranné rokovania: s objednávateľom a dopravcom. Po analýze podrobností ponuky od odosielateľa vyhľadajte dopravcov:

Režim zverejnenia môžete prispôsobiť vašim potrebám. Ak sa náklad zhoduje s jednou z vašich pravidelných trás, zverejnite ho v súlade s jeho podmienkami. V iných prípadoch sa môžete rozhodnúť, či budete čakať na návrhy dodávateľov, alebo dať svoj návrh.

TfF_Prijaté_Trans.eu
  • Vyberte, komu chcete poslať náklad. Prvá možnosť vám umožňuje zvoliť skupiny, do ktorých bude prepravený náklad. Skupiny vytvárate v module Účty.
  • Ak nemáte stálych dopravcov, použite algoritmus. Náklad bude zaslaný spoločnostiam, ktoré sú pre náklad najvhodnejšie.
  • Treťou možnosťou je zverejnenie v databáze.
TfF_Prijaté_Trans.eu

Zadajte cenu a menu, vyberte dopravcov a zverejnite náklad. Stavy ukazujú, čo sa deje s ponukou. Všetky ponuky predložené dodávateľmi nájdete na jednom mieste. V tom istom okne budete viesť rokovania s prepravcom a analyzovať jeho históriu a viesť konverzáciu.

TfF_Prijaté_Trans.eu

Keď strany transakcie akceptujú podmienky, náklad zmení svoj stav na Prijaté.

Ďalším krokom je vybavenie objednávky.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)