TfF Odoslané náklady

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

V novej verzii Trans sme zaviedli moduly, ktoré nielen systematizujú prácu, ale umožňujú aj rýchlu orientáciu v súčasnom stave všetkého nákladu - prijatých, aj už zverejnených v databáze. Informácie o objednávkach, ktoré si vyžadujú ďalšie vybavenie, t. j. začatie spolupráce s dopravcom, možno nájsť v module Prijaté náklady.

Čo je modul Odoslané náklady?

Odoslané náklady sú miestom, na ktorom máte prístup ku všetkým ponukám, ktoré ste zadali. Stačí jeden pohľad na kontrolu štádia vašich návrhov.

TfF_Odoslané_Trans.eu

Pridanie nákladu na novú Platformu Trans.eu

Začnite pridaním nákladu. Vyplňte požadované informácie a nájdite dopravcov. Prispôsobte režim zverejnenia vašim potrebám. Ak sa náklad zhoduje s jednou z vašich pravidelných trás, zverejnite ho v súlade s jeho podmienkami. V iných prípadoch sa môžete rozhodnúť, či budete čakať na návrhy dodávateľov, alebo dáte vlastný návrh.

TfF_Odoslané_Trans.eu

Vyberte, komu chcete poslať náklad. Skupiny dopravcov sú prvou možnosťou. Vytvoríte ich v module Účty. Ak nemáte stálych dopravcov, použite algoritmus. Náklad bude zaslaný spoločnostiam, ktoré sú pre náklad najvhodnejšie. Treťou možnosťou je zverejnenie v databáze. Náklad bude verejný, ale s možnosťou vyjednávania.

TfF_Odoslané_Trans.eu

Vyberte dopravcov, uveďte cenu a dátum skončenia platnosti ponuky. Ak chcete dostávať ponuky od overených dopravcov, použite algoritmus SmartMatch. Zverejnite náklad a počkajte, kým dopravcovia odpovedia. Všetky ponuky a ich stavy nájdete na jednom mieste.

TfF_Odoslané_Trans.eu

Ako jednať s dopravcami?

  1. Ponuky môžete odmietnuť, prijať alebo vyjednávať. Máte prístup k celej histórii vyjednávania.
  2. Môžete tiež zrušiť alebo skopírovať ponuku na prepravu.
  3. Po tom, čo strany prijmú náklad, môžete pokračovať v spracovaní objednávky.
TfF_Odoslané_Trans.eu


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)