TfC Náklady

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Agata

Na novej logistickej Platforme Trans.eu môžete vyhľadávať náklady známym spôsobom zo staršej verzie nástroja, t. j. v dopravnej databáze. To ale nie je všetko. V module Freights (Náklady) nájdete ponuky nákladov, ktoré sa líšia aj spôsobom vyjednávania a uzatvárania transakcií. Spoznajte ich všetky a vyťažte maximum z Platformy.

Aké ponuky nájdete v zozname nákladov?

V module Náklady nájdete rôzne ponuky nákladu. Môžete sa rozhodnúť, či chcete ponuku okamžite prijať alebo dohodnúť sadzbu.

  • V režime Kúpiť teraz môžete ponuku okamžite prijať kliknutím na tlačidlo Prijať. Ak nemôžete dokončiť úlohu, kliknite na tlačidlo Teraz nie.

  • V ponukách ponúkaných pomocou ceny môžete začať rokovania zadaním ceny do ponuky v okne vyjednávania. Takéto ponuky môžete tiež prijať okamžite alebo sa rozhodnúť ich neprijať kliknutím na tlačidlo Teraz nie tentoraz.

  • Ak sa rozhodnete vyjednávať - zadajte svoju sadzbu do poľa „Sadzba“ a kliknutím na tlačidlo „Vyjednávať“ odošlite svoj návrh dodávateľovi.

  • Návrh SmartMatch znamená, že ponuku spároval algoritmus, ktorý analyzoval údaje vašej spoločnosti a flotily.

Môžete vyjednať, prijať alebo odmietnuť takúto ponuku (začiarknutím možnosti Nemám záujem) a uviesť dôvody. Vďaka tomu budú následné návrhy lepšie prispôsobené vášmu podnikaniu..

  • Ponuky bez danej ceny - je to znamenie, že dodávateľ čaká na vašu ponuku.

Ako vyjednávať ponuky?

  • Získajte viac informácií o detailoch ponuky - všetky informácie nájdete na jednom mieste na ďalších kartách.

Zadajte prepravnú sadzbu a pošlite ju dodávateľovi,

Stav Čakanie na prijatie znamená, že dodávateľ dostal vašu ponuku. Počkajte si na jeho odpoveď.

Ak sa rozhodne vyjednávať, jeho návrh sa zobrazí v okienkach nákladnej dopravy. Ak je to potrebné, analyzujte históriu jednania a špecifikujte podrobnosti dohôd pomocou aplikácie Messenger.

Ak vám návrh klienta vyhovuje, prijmite ho.

Stav Čakanie na prijatie znamená, že dodávateľ dostal vašu odpoveď.

Zmena stavu na prijatý znamená, že dodávateľ transakciu konečne schválil.

Teraz môže vydať príkaz na prepravu priamo z Platformy.

Filtrovanie nákladov

Máte možnosť filtrovať náklad. Ak to chcete urobiť, vyberte modul Náklady, prejdite na kartu prijaté, vyberte možnosti filtra a vyplňte kritériá, ktoré vás zaujímajú, potom potvrďte tlačidlom Zobraziť výsledky.

Možnosť filtrovania nákladu je k dispozícii aj na karte archív.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)