Organizovanie nákladov v module Freights

Aktualizované 17/5/23 uverejnené Jakub

Typy ponúk v module Freights

Modul Freights zdieľate s ostatnými zamestnancami vašej spoločnosti. Všetky ponuky zverejnené spoločnosťou:

  • na Burze
  • skupinám dopravcov
  • s použitím algoritmu SmartMatch

Sú vždy umiestnené na karte Odoslané a sú označené stavom: Čaká sa na ponuky.

Zoznam odoslaných nákladov bude obsahovať aj vytvorené náklady, ktoré ešte neboli zverejnené. Nezverejnené náklady sú označené statusom Návrh.

Moje ponuky

V pravom hornom rohu v module Freights môžete zverejniť náklad výberom položky Pridať náklad. Prečítajte si článok o pridávaní ponúk nákladov, kde sa dozviete ako vyplniť formulár v každom kroku.

Ak chcete zobraziť len svoje ponuky nákladov, vyfiltrujte zoznam cez zaškrtávacie políčko Zobraziť iba moje náklady.

Odoslané náklady

Na karte Odoslané môžete:

  • vyjednávať a sledovať - v detailoch ponuky - priebeh prebiehajúcich rokovaní o všetkých nákladoch spoločnosti
  • pridať alebo odstrániť - zo zoznamu - osobu zodpovednú za daný náklad kliknutím na ikonu ceruzky, ktorá sa zobrazí v stĺpci zamestnanca vedľa jeho mena
  • vykonávať - pri ponukách s príslušnými stavmi - operácie, ako sú: obnovenie, kopírovanie, úprava, zverejnenie, vymazanie a archivácia ponúk

Filtrovanie a triedenie ponúk

Na karte Odoslané môžete použiť vyhľadávač a rozšírené filtre, ktoré vám umožnia rýchlo nájsť konkrétnu ponuku.

Stĺpce je možné triediť, stačí na jeden z nich nabehnúť myšou, kým sa na ňom nezobrazí ikona ruky.

Rokovanie o zverejnených ponukách

Kliknutím na príslušnú položku zo zoznamu na karte Odoslané a následným prechodom do okna s podrobnosťami danej ponuky na karte Ponuky dopravcov môžete:

  1. Vyjednávať o sadzbách s dopravcami. Na tento účel v poli sadzby zmeňte sumu navrhovanú dopravcom a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.
Návrh ceny ktorý odošlete na prerokovanie je platný 15 minút. Meraný čas sa zobrazí nad názvom spoločnosti, ktorá ponuku odoslala.
  1. Ponuku dopravcu prijmete kliknutím na tlačidlo Prijať.
Po prijatí ponuky dopravcu sa náklad automaticky presunie na kartu Archív.
  1. Ponuku dopravcu odmietnete kliknutím na tlačidlo Odmietnuť.

V prípade ponúk na burze sa zamietnutie vzťahuje na konkrétny cenový návrh, takže ponuka zostáva v zozname a každá strana môže predložiť ďalšie cenové návrhy.
  1. Rokovania s daným odosielateľom ukončíte kliknutím na tlačidlo Dokončiť rokovania.
Táto možnosť je k dispozícii len pre ponuky zverejnené na burze. Kliknutím na tlačidlo Ukončiť rokovania nebudete môcť vy ani dopravca posielať ďalšie cenové ponuky pre daný náklad.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)