Operácie s prijatými nákladmi

Aktualizované 10/5/23 uverejnené Diana

Typy ponúk uvedené na karte Prijaté

Modul Náklady medzi všetkými zamestnancami vo vašej spoločnosti. Všetky ponuky sú uvedené na karte Prijaté:

  • burzové ponuky, dohodnuté v mene vašej spoločnosti
  • súkromné ponuky, zaslané priamo vami zastupovanej spoločnosti
  • SmartMatch ponuky

Filtrovanie, triedenie a spracovanie prijatých ponúk

Môžete použiť vyhľadávač a pokročilé filtre v záložke Prijaté, ktoré vám umožnia veľmi rýchlo nájsť konkrétnu ponuku.

Stĺpce je možné triediť, keď na ne umiestnite kurzor myši a zobrazí sa tam ikona ruky.

V zozname prijatých nákladov môžete pri jednotlivých ponukách (s ich príslušnými stavmi) vykonávať operácie ako: odmietnutie alebo archivovanie ponúk.

Máte možnosť priradiť zodpovednú osobu k súkromným nákladom a SmartMatch. Ak to chcete urobiť, kliknite na PRIRADIŤ v stĺpci Zamestnanec a vyberte osobu(y) zo zoznamu. V tomto momente môžete tiež zmeniť osobu zodpovednú za prepravu kliknutím na ikonu „ceruzky“, ktorá sa zobrazí, keď umiestnite kurzor myši na meno zamestnanca.

Ponuka a informácie o odosielateľovi

V zozname záložky Prijaté sa po kliknutí na ľubovoľnú položku na pravej strane zobrazí okno, kde v jednotlivých záložkách nájdete podrobné informácie o konkrétnej ponuke a odosielateľovi.

Podanie cenovej ponuky

  • V prípade výmenných ponúk je možné ich posielať z burzy nákladov aj z okna konverzácie.
  • V prípade prijatých súkromných ponúk alebo ponúk SmartMatch je možné vyjednávať iba v module Prijaté prepravné, a to buď zadaním ponuky alebo prijatím cenového návrhu, ktorý už bol odoslaný ako Kúpiť teraz.

Pre zaslanie cenového návrhu niektorej z vyššie uvedených ponúk kliknite na príslušnú položku v zozname. Zobrazí sa okno s podrobnosťami ponuky. Zadajte čiastku do poľa Sadzba a kliknite na Odoslať ponuku.

Ak vás ponuka nezaujala, kliknite tentoraz nie a ponuka sa presunie na záložku Archív so stavom Dokončené.

Jedinečný typ súkromnej ponuky adresovanej zasielateľom špeditérovi (podporovaný len v produktovom rade TFF) umožňuje v rámci záložky Prijaté v detaile danej ponuky zverejnenie tejto konkrétnej ponuky za účelom získania návrhov od prepravcov. kto by v konečnom dôsledku zabezpečil prepravnú službu.

V záložke Prijaté v detaile ponuky na záložke Ponuky dopravcov môžete sledovať prichádzajúce návrhy od dopravcov a viesť rokovania, aby ste nakoniec predložili svoj cenový návrh odosielateľovi na základe poskytnutých sadzieb.

Náklady zverejnené na základe súkromnej ponuky sa presúva aj do záložky Odoslané, kde v prípade akceptovania vašej ponuky zasielateľom uzavriete obchod s prepravcom.

Bez ohľadu na typ ponuky, pri odoslaní cenového návrhu budete automaticky priradení k danej preprave v zozname Prijaté náklady v stĺpci zamestnanec.

Vyjednávanie ponúk prijatých v rámci nákladnej dopravy

Ak prejdete na podrobnosti ponuky na karte Prijaté, môžete:

  1. Dohodnite si ceny s odosielateľom. Za týmto účelom zmeňte sumu navrhovanú odosielateľom v poli sadzby a kliknite na Odoslať.
Podaný návrh na ponuku výmeny je platný 15 minút (modrá čiara meria čas), pri súkromnej ponuke - do konca nakladacieho dňa.
  1. Prijmite ponuku odosielateľa kliknutím na Prijať.
Ak je vaša ponuka vybratá predtým, ako sa ju rozhodnete archivovať, zostane v časti Náklady na karte Prijaté so stavom Prijaté.
  1. Odmietnite ponuku odosielateľa kliknutím na Odmietnuť.
Pri súkromných ponukách: odmietnutím cenového návrhu sa prepravné automaticky presunie na kartu Archív.

Pre ponuky na burze: odmietnutie sa vzťahuje na konkrétny cenový návrh, takže ponuka zostáva na zozname a každá strana môže stále predložiť svoj cenový návrh.
  1. Ukončite rokovania definitívne kliknutím na Dokončiť rokovania.
Kliknutím na Dokončiť rokovania už vy ani odosielateľ nebudete môcť posielať ďalšie cenové ponuky na predmetnú prepravu, pričom ponuka sa presunie na kartu Archív.

Sledovanie priebehu rokovaní

Zo zoznamu na karte Prijaté náklady môžete sledovať stav jednotlivých ponúk.

Pričom v detaile danej ponuky si môžete pozrieť históriu uskutočnených rokovaní.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)