Importovanie nákladov zo súborov vo formáte CSV

Aktualizované 9/8/22 uverejnené Anna

Na platforme Trans.eu môžete importovať náklady zo súborov vo formáte CSV, vďaka ktorým dokážete na burzu pridať rýchlo a okamžite veľké množstvo ponúk.

Dôležité!
1. Súbor s ponukami si zoraďte do stĺpcov.
2. Po zadaní údajov uložte súbor vo formáte CSV s nasledujúcimi nastaveniami: Encoding: UTF-8, Delimiter: , (čiarka)
Označte pridaný text: “” (text bude uzavretý v úvodzovkách).

Prvý krok

Druhý krok

Pridanie súboru CSV do Platformy Trans.eu

Kliknite na modul Freights z našej ponuky vľavo a kliknite na Importovať náklady.

Pamätajte!
Nemôžete pridať ten istý CSV súbor viac ako raz.
Použitie tejto funkcie v rozpore s predpismi (napr. duplikovanie ponúk) môže mať za následok zrušenie možnosti importovania ponúk pre vašu spoločnosť.

  1. Import súboru - teraz pridajte pripravený CSV súbor a kliknite Ďalej.

  1. Všetky detaily budú dostupné v súhrne importu.

Príklad 1

Ak sú všetky náklady importované, kliknite Ďalej a pokračujte na Publikáciu parametrov

Príklad 2

Ak sa importujú iba rozpoznané náklady, v tabuľke uvidíte presné informácie ktoré náklady sme nemohli importovať.

Môžete sa vrátiť k predošlému kroku, opraviť súbor a pridať ho znova, alebo kliknite na Ďalej a pokračujte na Publikáciu parametrov.

  1. Vyberte si parametre publikácie, vyplňte dátum platby, viditeľnosť ponuky a kontaktné osoby. Kliknite na tlačidlo Import nákladov.

  • Stav importu bude viditeľný na Platforme.

  • Všetky notifikácie sú dostupné pod ikonkou zvončeka.

  • Keď je import dokončený, príde vám notifikácia.

  • a sumár

Example 3

Ak nebude importovaný ani jeden náklad, prezrite si svoj súbor a skúste znova.

Príklad 4

Nerozpoznaný formát súboru. Prezrite si svoj súbor a skúste znova.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)