Kľúčové funkcie aplikácie

Aktualizované 18/4/23 uverejnené Małgorzata

TransTask je mobilná aplikácia určená pre smartfóny s operačným systémom Android.

Priamo podporuje Monitorovací modul Platformy Trans.eu

Kľúčové funkcie aplikácie:

  • náhľad na zoznam úloh, ktoré má vodič k dispozícii v súvislosti s prepravnými operáciami, miestami a dátumami operácií
  • potvrdenie o prijatí jednotlivých úloh vodičom
  • nahlásenie vodiča o vykonaní jednotlivých operácií (udalosti ovplyvňujúce čas vykonania prepravy, očakávané zdržania vyplývajúce zo situácie na ceste).
  • skenovanie osvedčenia o evidencii a pridanie vozidla do vozového parku viditeľného na platforme Trans.eu


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)