Panel chatu Messenger

Aktualizované 2/8/21 uverejnené Krzysztof

Na čo slúži messenger lišta?

Toto je nová funkcia platformy Trans.eu, ktorá uľahčuje poskytovanie a správu viacerých chatov súčasne. Keď otvoríte ďalšie okná rozhovoru, ich miniatúry sa zobrazia na paneli v dolnej časti obrazovky. Uvidíte tiež to, s akým kontextom súvisia.

Vedľa miniatúr sa bez ohľadu na počet konverzácií zobrazí ikona správy konverzácií.

Ikona správy chatu je veľmi užitočná minimálne v 2 situáciách:

  1. Ak chcete súčasne zavrieť všetky okná na paneli Messenger.
  2. Keď máte veľa rozhovorov súčasne a chcete sa transparentne dozvedieť o nových odpovediach od svojich kontaktov. Lišta Messenger je responzívna a prispôsobuje sa rozlíšeniu obrazovky vášho počítača. Ak je na paneli príliš veľa konverzácií, aby ste ich mohli správne vidieť, vytvorí sa pohodlný zoznam.

Oznámenia

Panel Messenger vás bude informovať o nových správach v prebiehajúcich konverzáciách.

  1. Ak sa miniatúra konverzácie nachádza vo viditeľnej časti panela, avatar osoby bude modrý.
  2. Ak je konverzácia pripnutá v zozname, ikona správy konverzácie a riadok konverzácie v zozname sa rozsvietia namodro. Uvidíte tiež úryvok z poslednej správy v zozname konverzácií.

Nastavenia upozornení

Môžete sa rozhodnúť, ako zobraziť informácie o najnovších správach a z ktorej strany sa zobrazia nové okná rozhovoru. Pre tento účel:

  • kliknite na svojho avatara v pravom hornom rohu obrazovky
  • prejdite na kartu nastavení
  • zvoľte „Messenger“

Vyberte, či chcete, aby sa nové okná rozhovoru zobrazovali vpravo alebo vľavo

Vyberte, ako sa majú zobrazovať informácie o novej správe:

Toto nastavenie sa vzťahuje na nové konverzácie, ktoré sa ešte nezobrazujú na paneli Messenger. Informácie o novej správe pre prebiehajúcu konverzáciu sa vždy zobrazujú na paneli nástrojov.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)