Messenger

Aktualizované 2/8/21 uverejnené Ania

Messenger je nástroj na kontakt s dodávateľmi. Umožňuje výmenu potrebných informácií a opatrení týkajúcich sa transakcie. Na novej Platforme bola rozšírená o niekoľko užitočných funkcií, ktoré ešte viac zlepšia prácu.

Povolenie služby Messenger na novej Platforme

 1. Prvý spôsob
 • v pravom hornom rohu kliknite na Messenger označený ikonou bubliny
 • vyberte možnosť „Zapnúť Messenger“

 1. Druhý spôsob
 • v pravom hornom rohu kliknite na ikonu Používateľský panel (ikona môže obsahovať vašu fotografiu, ak bola pridaná, alebo vaše iniciály v predvolenom nastavení)
 • v zozname vyberte možnosť „Zapnúť Messenger“

Používanie messengeru

Messenger je rozdelený na 3 karty:

 • prvá karta - posledné konverzácie, ktoré sú okamžite po ruke
 • druhá karta - kontexty, t. j. zoskupovanie konverzácií podľa tém (dopravné, objednávky, iné)
 • tretia karta - kontakty

Záverečné transakcie na messengeri Platformy Trans.eu

1. Prijatie ponuky vozidla

Prijatie ponuky vozidla je k dispozícii v okne programu Messenger.
 • použite možnosť „Prijať ponuku“ na aplikácii Messenger v okne konverzácie s vybranou osobou

2. Prijatie ponuky nákladu

Prijatie ponuky nákladu je k dispozícii v okne podrobností ponuky.
 • v aplikácii Messenger je v okne konverzácie s vybranou osobou k dispozícii možnosť „Otvoriť rokovania“

Vedenie konverzácie v samostatnom okne programu Messenger

Pridali sme možnosť „odpojiť“ okno Messengeru, ktoré je dostupné po kliknutí na šípku. Pomocou tejto možnosti môžete v počítači voľne posúvať okno rozhovoru.

Preklad správy

Na uľahčenie komunikácie s dodávateľom, ktorý má inú jazykovú verziu Platformy ako vy, môžete preložiť odoslané a prijaté správy.

 • preklad odoslanej správy.

Zadajte správu> kliknite na označený symbol> text bude preložený automaticky.

 • preklad prijatej správy

Kliknite na označený symbol v okne konverzácie> text bude automaticky preložený

Kontaktné informácie v Messengeri

V hornej časti aplikácie Messenger môžete zobraziť informácie o volajúcom, t. j. telefónne číslo a názov spoločnosti.

Pod ikonou troch bodiek je navyše k dispozícii toto:

 • zapnúť / vypnúť zvuk správy
 • pridať do kontaktov
 • odstrániť zo zoznamu kontaktov
 • zobraziť iba správy v kontexte
 • zobraziť celú históriu konverzácií
 • poslať súbor
 • archív konverzácií

Celá história komunikácie v jednom okne

 • všetky rozhovory s dodávateľom nájdete v jednom okne
 • hovory týkajúce sa ponúk boli od seba oddelené rámcom s popisom ponuky
 • kontext aktívnej konverzácie je zvýraznený inou farbou
 • všetky kontexty sú usporiadané chronologicky

Pod ikonou troch bodiek je možné nastaviť zobrazenie:

 • Zobraziť iba správy v kontexte - napr. zobrazenie konverzácie o danej objednávke
 • Zobraziť celú históriu konverzácií - tu je pohľad na všetky konverzácie s účastníkom rozhovoru.

Vylepšenia v aplikácii Messenger

Bočný panel aplikácie Messenger nezakrýva obsah na Platforme. Veľkosť obsahu sa prispôsobuje pracovnej oblasti okna prehliadača.

 • Odporúčame pracovať s Messengerom na zbalenej ľavej navigácii.
 • Zakaždým, keď spustíte Messenger, automaticky sa zbalí ľavý navigačný panel.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)