Zmeny modulu hodnotenia a referencií

Aktualizované 2/8/21 uverejnené Ania

Vyvíjame novú platformu Trans.eu a na základe návrhov našich používateľov sme zaviedli zmeny v module hodnotení a referencií. Aby sme vám uľahčili prácu, pridali sme do zoznamu hodnotení všetky potrebné informácie.

Ako skontrolovať, kto z vašej spoločnosti transakciu uzavrel?

 • V ponuke vľavo vyberte modul Hodnotenia a referencie
 • Do tabuľky sme pridali stĺpec s názvom „Zodpovedná osoba“, teda zamestnanec zo spoločnosti, ktorý na Platforme uzatváral transakcie / prijímal náklad.

 • Pre uľahčenie vyhľadávania sme pridali možnosť filtrovania podľa zodpovednej osoby.
 • Vyberte osobu vo filtroch a potvrďte zeleným tlačidlom „Zobraziť výsledky“.
 • V zozname sa zobrazia ponuky danej osoby

Ako skontrolovať, s kým bola transakcia uzavretá?

 • V ponuke vľavo vyberte modul Hodnotenia a referencie
 • Do tabuľky sme pridali stĺpec „Dodávatelia“, v ktorom nájdeme informácie o spoločnosti a meno a priezvisko zamestnanca, ktorý transakciu uzavrel

Ako požiadať dodávateľa o hodnotenie

Pošlite správu dodávateľovi pomocou Messengera priamo s údajmi o ponuke, aby ich nemusel hľadať na svojom zozname. Pozrite sa, ako to môžete urobiť, existujú dva spôsoby.

 1. Možnosť
 • kopírovať číslo ponuky

 • kliknutím na ikonu rečovej bubliny otvoríte okno aplikácie Messenger
 • vložte číslo ponuky a odošlite správu

Vďaka zaslanému číslovaniu bude dodávateľ hľadať danú ponuku s možnosťou vydania ratingu.

Čo by mal dodávateľ urobiť, aby získal hodnotenie?

 • V module Hodnotenia a referencie vo vyhľadávacom poli stačí vložiť číslo ponuky, ktorú ste dostali
 • V zozname sa zobrazí ponuka, pre ktorú bolo hodnotenie požiadané
 • Odtiaľ môže dať hodnotenie

 1. Možnosť
 • Kliknite na vybraný riadok s danou ponukou
 • Vpravo uvidíte podrobnosti ponuky. Skopírujte odkaz na panel prehliadača

 • Kliknutím na ikonu rečovej bubliny otvoríte okno aplikácie Messenger
 • Vložte odkaz a odošlite správu

Čo by mal dodávateľ urobiť, aby získal hodnotenie?

 • Kliknutím na odkaz sa dodávateľ prevedie priamo na ponuku, pre ktorú sa požadovalo hodnotenie.
 • Odtiaľ môže dať hodnotenie


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)