Modul dodávateľov - množstvo možností

Aktualizované 2/8/21 uverejnené Diana

Vyhľadávanie nových spoločností, získavanie informácií o nich, zoskupovanie dodávateľov alebo dokonca ich vyzývanie na používanie Platformy - všetky tieto činnosti je možné na Platforme vykonávať na jednom mieste. Nižšie si môžete prečítať, ako efektívne používať modul Účty.

Modul dodávateľov - množstvo možností

V module Dodávatelia:

  • na Platforme Trans.eu nájdete aktívne spoločnosti
  • dozviete sa viac o vašich potenciálnych dodávateľoch
  • vybudujete databázu dôveryhodných dodávateľov

Používatelia produktových radov TFF (pre špeditéra) a TFS (pre odosielateľa) môžu tiež vytvárať skupiny dôveryhodných spoločností na spoluprácu. Možnosti vytvárania skupín sú nekonečné. Nezávisle vyberiete kritériá a dopravcov podľa svojich potrieb a cieľov, t. j. spoločnosti pre konkrétnu oblasť alebo typ auta.

  • Pohľad na modul dodávateľa u dopravcu (produktová rada TFC)

  • Pohľad na modul Dodávatelia v produktových radách TFF (pre špeditéra) a TFS (pre odosielateľa)

Databáza spoločností využívajúcich Platformu Trans.eu

Ak chcete získať informácie o spoločnosti, ktorá vás zaujíma:

  • prejdite do modulu „Dodávatelia“
  • kliknite na kartu „Spoločnosti“
  • zadajte do vyhľadávača meno, daňové identifikačné číslo alebo TransId spoločnosti, ktorú hľadáte.
  • kliknite na výsledky hľadania a prečítajte si podrobné informácie o danej spoločnosti.
Nezabudnite! FILTRE sú tu tiež k dispozícii.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)