Vylepšenia modulu Dock Scheduler

Aktualizované 13/11/23 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Funkcia je k dispozícii používateľom platformy Trans.eu (Trans for Carriers a Trans for Forwarders), ktorí si zakúpili produkt Dock Scheduler a modul Rezervácie.

Z tohto článku sa dozviete:

 • ako spravovať rozloženie stĺpcov v module Rezervácie,
 • ako skontrolovať údaje o náklade,
 • ako pridávať a upravovať komentáre k rezerváciám,
 • jak přidat přílohy k rezervaci a časovému úseku.

Správa rozloženia stĺpcov

 1. Kliknite na modul Rezervácie a vyberte kartu Moje rezervácie.

Tu môžete rozvrhnutie stĺpcov spravovať mnohými spôsobmi - rozhodnúť, ktoré stĺpce sa majú zobraziť a v akom poradí.

 1. V pravom hornom rohu tabuľky kliknite na ikonu 3 bodky a vyberte požadované stĺpce tabuľky.
  Je možné zapnúť/vypnúť viditeľnosť údajov:
 • dátum úkonu,
 • vodič,
 • sklad,
 • vozidlo a č. návesu,
 • referenčné číslo,
 • vykládka,
 • dok,
 • stav,
 • typ operácie,
 • poznámky dopravcu,
 • poznámky odosielateľa,
 • nakládka.

 1. Ak chcete zmeniť poradie zobrazených stĺpcov, presuňte ich na zvolené miesto. Umiestnite kurzor na názov stĺpca, kliknite na pole pred názvom a potiahnite stĺpec doprava alebo doľava..

Vedeli ste, že...
Modrá čiara, ktorú môžete vidieť pri ťahaní stĺpca, označuje, kam sa stĺpec presunie.

Podrobnosti o rezervácii

V podrobnostiach vybranej Rezervácie môžete prejsť na objednávku/náklad, z ktorej bola táto Rezervácia vytvorená. To vám umožní skontrolovať údaje, ktoré boli zaznamenané v tejto objednávke/náklade.

Stĺpec s dodatočnými poznámkami je k dispozícii v zozname rezervácií

Pri správe stĺpcov v zozname rezervácií môžete pridávať stĺpce: Poznámky dopravcu a Poznámky odosielateľa. Náhľad poznámok je k dispozícii aj v detailoch danej rezervácie.

Poznámky k rezervácii môžete pridať 2 spôsobmi:

 1. Na karte Moje rezervácie kliknite na ikonu 3 bodky vedľa vybranej rezervácie a potom kliknite na položku Upraviť údaje.

 1. V podrobnostiach danej rezervácie kliknite na položku Viac a vyberte položku Upraviť údaje.

Bez ohľadu na to, ktorý spôsob si vyberiete, budete presmerovaní do okna Upraviť rezerváciu.

Zadajte svoj komentár a kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)