Vylepšenia modulu Dock Scheduler

Aktualizované 26/8/22 uverejnené Szczepan

Správa rozloženia stĺpcov

Je možné spravovať stĺpce dostupné v module Dock Scheduler:

  • Rozhodnite, ktoré stĺpce sa zobrazia
  • Pomocou drag and drop zmeňte poradie zobrazených stĺpcov
Táto funkcia je užitočná najmä pri definovaní vašej roly v procese rezervácie. Uložené nastavenia a poradie zobrazenia platia pre všetky manipulované sklady.

Presmerovanie do modulu Objednávky/Náklady

V detailoch vybranej Rezervácie môžete prejsť na Objednávky/Náklady, z ktorej bola táto Rezervácia vytvorená. To vám umožní skontrolovať podrobnosti, ktoré boli zaznamenané v danej objednávke/náklade.

Stĺpec Ďalšie poznámky je k dispozícii v zozname Rezervácií

V rámci správy stĺpcov zoznamu rezervácií môžete pridať stĺpec pre ďalšie poznámky. Ukážka poznámok je dostupná aj v detailoch danej Rezervácie. To umožňuje všetkým zúčastneným zobraziť dodatočné informácie o Rezervácii.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)