Skladový manažment

Aktualizované 11/5/23 uverejnené Sylwia

Z tohto článku sa dozviete:

 • ako vytvoriť nový sklad
 • ako nakonfigurovať sloty v sklade
 • kde upraviť prevádzkovú dobu skladu
 • ako uzamknúť, zakázať alebo odstrániť sklad

Vytvorenie nového skladu

 1. Z panela hlavnej ponuky vyberte modul Plány.
 2. Pridajte prvý sklad kliknutím na tlačidlo Viac a potom Pridať nový sklad.

 1. Vyplňte povinné polia vo formulári.
 • [Údaje o sklade] Vyplňte povinné polia (uveďte názov skladu, jeho umiestnenie a typ prevádzky).
 • [Konfigurácia slotu] Nastavte čas slotu (medzi 5 a 50 minútami) a predvolený prevádzkový čas, potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
Upozorňujeme, že špecifikácia prevádzkových časov skladu je založená na základných jednotkách slotov, ktoré ste si predtým vybrali, t. j. ak nastavíte čas slotu na 5 minút, potom rozšírením možností prevádzkového času skladu môžete nastaviť čas v 5-minútových intervaloch.
Môžete vytvoriť flexibilné plány prevádzky pre vaše sklady. Zadajte jednotku času (slotu) a potom nastavte predvolený prevádzkový čas.

Ak nastavíte rovnakú jednotku času (slot) ako predvolený prevádzkový čas, dopravca bude môcť vykonávať rezervácie takým spôsobom, aby čas medzi nimi bol dostatočný na vykonanie operácie.

Ak však nastavíte iný jednotkový čas (slot), umožníte flexibilné využitie cestovného poriadku na strane dopravcu. Takéto nastavenia sú obzvlášť užitočné, keď sa v sklade vykonávajú operácie rôzneho trvania.

 • [Prevádzkový čas] Zadajte prevádzkové časy skladu (hodiny a dni prevádzky), potom kliknite na Ďalej.
 • [Prestávky] Definujte prestávky v prevádzke skladu. V týchto časoch nebude možná nakládka ani vykládka. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Konfigurácia slotu v sklade

Konfiguráciu skladových pozícií je momentálne možné vykonať len pri vytváraní nového skladu. Tieto nastavenia nie je možné zmeniť.

 1. Nastavte jednotku času pre slot (medzi 5 a 120 minútami). Použije sa na definovanie vašej plánovacej mriežky skladu. Prevádzkový čas v tomto sklade bude násobkom slotu.

 1. Potom vyberte predvolenú dobu prevádzky – čas, ktorý potrebujete na naloženie/vyloženie jedného vozidla. Toto bude slúžiť ako základný čas operácie.

Upozorňujeme, že váš výber je obmedzený. Vychádza z jednotky času (slotu), ktorú ste zadali vyššie. Predvolený prevádzkový čas je násobkom slotu.

Prevádzková doba skladu

Prevádzková doba skladu je definovaná vo formulári pre vytvorenie nového skladu. (Tlačidlo ViacPridať nový sklad).

Ak chcete zmeniť nastavenia prevádzkových časov skladu - kliknite na Viac a Nastavenia skladu.

V záložke Zmeny času môžete určiť prevádzkovú dobu skladu pre sviatky, alebo iné príležitosti. Pamätajte, že tieto zmeny prepíšu základné nastavenia skladových hodín.

Základné nastavenia sa menia v záložke Bežná prevádzková doba. Otvorte ho a kliknite na tlačidlo UPRAVIŤ.

Dostupnosť, deaktivácia a vymazanie skladu

Spravujte dostupnosť svojho skladu. V prípade potreby môžete sklad uzamknúť, zakázať alebo vymazať.

Uzamknutie skladu – uzamknutý sklad je stále viditeľný, ale zakážete možnosť pridania časového úseku alebo vykonania rezervácie v tomto sklade.

Zakázať sklad - sklad nie je viditeľný, zakážete tiež možnosť pridania časového úseku alebo vykonania rezervácie v tomto sklade.

Odstrániť sklad - znamená stratu vytvorených dokov spolu s časovými úsekmi a rezerváciami, ktoré na nich boli vykonané.

Ak máte naplánovanú rezerváciu alebo časový úsek v konkrétnom sklade - možnosti uzamknutia, zakázania a vymazania budú nedostupné, kým sa táto činnosť nedokončí.
 1. Kliknutím na Viac ➝ Nastavenia skladu otvorte nastavenia dostupnosti skladu.

 1. Ak chcete sklad uzamknúť, deaktivovať alebo vymazať - kliknite na príslušné tlačidlo a následne potvrďte svoje rozhodnutie.
 1. Sklad môžete kedykoľvek odomknúť alebo povoliť.
Ak sklad vymažete, stratíte ho nenávratne spolu s informáciami, ktoré obsahoval.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)