Skladový manažment

Naučte sa, ako vytvoriť nový záznam, nastaviť slot a základnú prevádzkovú dobu, upraviť prevádzkovú dobu alebo uzamknúť, vypnúť a odstrániť sklad

Aktualizované 12/1/23 uverejnené Sylwia

Správa doku v sklade

Zistite, ako vytvoriť nový dok v sklade, upraviť jeho nastavenia, nastaviť rôzne prevádzkové hodiny a ako dok uzamknúť, zakázať alebo odstrániť.

Aktualizované 23/3/23 uverejnené Sylwia

Správa rezervácií a časových úsekov

Zistite, ako spravovať rezervácie a časové úseky ako odosielateľ

Aktualizované 20/3/23 uverejnené Katarzyna

Prijaté rezervácie a časové úseky

Naučte sa používať modul Dock Scheduler ako dopravca a špeditér

Aktualizované 23/3/23 uverejnené Sylwia

Rola skladníka a ochranky v rezervačnom procese

Zistite, aké sú úlohy skladníka a ochranky v procese rezervácie na platforme Trans.eu

Aktualizované 9/3/23 uverejnené Szczepan

Manuál k rezerváciám pre objednávateľa

Naučte sa používať modul rezervácií ako objednávateľ.

Aktualizované 13/3/23 uverejnené Sylwia

Rezervačný manuál pre ochranku

Zistite, ako používať modul oznámení zo strany ochrany.

Aktualizované 23/3/23 uverejnené Katarzyna

Zdieľanie časového úseku s používateľom mimo Platformy

Zistite, ako odoslať časový úsek na rezerváciu dodávateľovi, ktorý nemá prístup k plánovaču doku.

Aktualizované 6/2/23 uverejnené Sylwia

Vylepšenia modulu Dock Scheduler

Zistite, ako spravovať rozloženie stĺpcov a zobraziť objednávky alebo prepravné v rámci podrobností o rezerváciách.

Aktualizované 21/3/23 uverejnené Szczepan

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)