Nová navigácia

Aktualizované 10/8/21 uverejnené Szczepan

Zaviedli sme optimalizáciu spôsobu navigácie v ponuke Platformy Trans.eu. Stiahnutím / rozšírením bočného menu je možné zväčšiť / zmenšiť pracovnú plochu. Táto funkcia prispôsobuje zobrazenie Platformy požiadavkám používateľa.

V ľavom hlavnom rohu obrazovky sa namiesto úplného názvu produktovej rady zobrazuje farba označujúca danú produktovú radu a tlačidlo ponuky.

Farba zodpovedá výrobkovej rade:
Modrá - Trans for Carrier - Pre dopravcu
Oranžová - Trans for Forwarders - Pre špeditéra
Zelená - Trans for Schippers - Pre objednávateľa

Pomocou tlačidla ponuky môžete bočné menu vysunúť alebo skryť. Skrytie bočného menu vám umožní zväčšiť pracovnú plochu na obrazovke (viac miesta pre zobrazenie ukážky objednávok, pre okná Messenger)

  • Po vytiahnutí ponuky sú na bočnom paneli k dispozícii všetky predchádzajúce funkcie ponuky.
  • V prípade skrytého menu sú hlavné funkcie dostupné z hornej lišty. Na karte Viac sú k dispozícii ďalšie funkcie poskytované pre danú produktovú radu.

Pre nových používateľov Platformy je predvolené nastavenie bočnej ponuky. Neskôr sa zapamätajú preferencie používateľa.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)