Archív nákladov

Aktualizované 4/3/20 uverejnené Martyna

Presun nákladu do Archívu vám umožní udržiavať poriadok v hlavnom zozname nákladov. Zoznam sa okamžite stane prehľadnejším a jednoduchším na organizáciu. Zbytočné ponuky budú prevedené do Archívu - nemusíte mať obavy, budú stále po ruke.

Archív nákladov Trans.eu

Archív - v skratke

Náklad označený ako archívny bude presunutý do Archívu - tento zoznam si stále môžete prezerať a bude k dispozícii všetkým užívateľom, ktorí majú prístup k modulu Freight (Náklady).

Celý náklad prejde na kartu Archív, ak:

  1. uplynul dátum posledného miesta vykládky - náklad sa automaticky archivuje,
  2. publikácia bola dokončená - bude k dispozícii manuálna archivácia .

Zoznam v archíve je možné voľne prezerať a triediť.

Je tiež možné opätovne zverejniť archivovanú ponuku - stačí použiť možnosť „Kopírovať náklad“. Je potrebný archivovaný náklad. Kópia nákladu sa objaví v aktívnom zozname.

Archív nákladov Trans.eu

Ako to funguje?

Pravidlá archivácie ponúk sa líšia v závislosti od spôsobu archivácie:

  1. V prípade manuálneho archivovania:
  • možnosť „Archivovať“ je k dispozícii v okne s podrobnosťami o náklade pod tlačidlom „Viac“;
  • ponuky s dokončenou publikáciou (so stavom „Vyhľadať znova“ alebo „Vybrať dopravcu“) sa po kliknutí na možnosť „Archivovať“ presunú do archívu;
Archív nákladov Trans.eu
  • v prípade nákladu s aktívnymi ponukami musíte publikáciu najskôr zrušiť (všetky dohody sa skončia, dodávatelia budú o odstúpení informovaní), potom vyberte možnosť „Archivovať“.

Krok 1 - Zrušenie prepravy s aktívnymi ponukami (návrh ceny zaslaný jedným dopravcom):

Archív nákladov Trans.eu

Krok 2 - Potvrdenie zrušenia nákladu:

Archív nákladov Trans.eu

Krok 3 - Náklad zmení svoj stav na „Vyhľadať znova“, dopravcovia dostanú informácie o zrušení (túto skutočnosť potvrdzujú stavy „Dokončené“ v ponuke Ponuky dopravcov). Teraz môžete tento náklad presunúť do archívu:

Archív nákladov Trans.eu
  1. Automatické archivovanie bude fungovať:
  • ak je náklad prijatý, bude automaticky prevedený do archívu po dátume posledného miesta vykládky. Bude pokračovať ďalší servisný proces (fakturácia objednávky, monitoring atď.);
  • ak bol náklad zverejnený (ponuky sa objavili, ale nevybrali sa žiadne), bude po zverejnení a po dátume posledného miesta vykládky nákladu automaticky prevedený do archívu a všetky ponuky budú zamietnuté.
Archív nákladov Trans.eu

Poznámka: automatické archivovanie je momentálne vypnuté. Všetky náklady môžu byť archivované manuálne.


Bol tento materiál užitočný?