Privátna burza pre CargoON

Aktualizované 4/5/23 uverejnené Sylwia

Privátna burza nákladov je novým spotovým riešením v ponuke Trans.eu, ktoré umožňuje zverejňovať ponuky nákladov uzavretej skupine vybraných dopravcov.

V tomto článku sa dozviete, ako:

  • pridať dopravcov do súkromnej burzy
  • pozvať do svojej súkromnej burzy dopravcov mimo Platformy
  • zverejniť náklady na vašu privátnu burzu

Pridajte dopravcov do privátnej burzy na karte Spoločnosti

Rovnako ako v prípade skupín, do privátnej burzy možno pridať iba dopravcov (klienti TFC) a špeditérov (klienti TFF). Pre odosielateľov, t. j. zákazníkov CargoON, táto možnosť ponuky nebude dostupná.
  1. Privátnu burzu nájdete v module Dodávatelia. Na karte Spoločnosti nájdete zoznam vašich existujúcich dodávateľov.
  1. Kliknite na symbol troch bodiek vedľa vybraného dodávateľa a zo zoznamu vyberte Pridať do privátnej burzy.

Všimnite si modrú značku, ktorá sa objavila vedľa tejto spoločnosti v stĺpci Skupinová/Privátna burza. To vám pomôže identifikovať, ktorá spoločnosť bola pridaná do privátnej burzy.

Pridajte dopravcov do privátnej burzy na karte Privátna burza

Existuje ďalší spôsob, ako pridať spoločnosť do privátnej burzy. Je pridaná nová karta: Privátna burza.

  1. Prejdite na kartu Privátna burza a kliknite na tlačidlo Pridať dopravcu.

  1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte podrobnosti o spoločnosti, ktorú chcete pridať. Vyberte spoločnosť a potvrďte svoj výber kliknutím na Uložiť.

Odstránenie spoločností z privátnej burzy

Je tiež možné odstrániť spoločnosti z vašej privátnej burzy. Ak to chcete urobiť, kliknite na symbol troch bodiek vedľa vybranej spoločnosti a potom vyberte možnosť Odstrániť z privátnej burzy.

Upozorňujeme, že ak odstránite spoločnosť zo svojho zoznamu dodávateľov, bude to mať za následok aj odstránenie tejto spoločnosti z vašich skupín a privátnej burzy. Potom už nebudete môcť do spoločnosti posielať náklady v týchto režimoch.

Pozvite dopravcov mimo Platformy na privátnu burzu

Čo ak na Platforme nemôžete nájsť dopravcu, ktorého chcete pridať do svojej priv=atnej burzy? Máme na to riešenie. Využite možnosť zaslania pozvánky na registráciu na Platforme Trans.eu (viac sa o nej dozviete v článku: Pridanie firmy k dodávateľom).

V module Dodávatelia vyberte kartu Spoločnosti a kliknite na tlačidlo Odoslať pozvánku (v pravom hornom rohu karty).

Potom vyplňte formulár pozvánky a začiarknite Pridať túto spoločnosť do privátnej burzy.

Keď dopravca vykoná bezplatnú registráciu na Platforme, bude pridaný do skupiny vašich dodávateľov a do vašej privátnej burzy.

Filtrovanie dodávateľov z privátnej burzy

S novou funkcionalitou privátnej burzy nákladov sa v záložke Firmy objaví aj ďalšia možnosť filtrovania dodávateľov. Kliknutím na tlačidlo FILTRE vedľa vyhľadávacieho poľa dodávateľov otvoríte okno filtrovania:

Pomocou filtra Stavu dodávateľa si môžete vybrať, či chcete vidieť spoločnosti, ktoré spĺňajú túto podmienku (pridajú sa do vašej privátnej burzy), alebo či chcete takéto spoločnosti z výsledkov vylúčiť.

Zverejňovanie nákladov na privátnu burzu

Ak už viete, ako zverejňovať ponuky nákladov (Ako pridať ponuku nákladu?), ukážeme vám, ako zabezpečiť, aby bola vaša ponuka zverejnená len pre dopravcov vo vašej privátnej burze.

Vo formulári zverejnenia ponuky zmeňte nastavenia režimu zverejnenia. Rozbaľte pole Príjemcovia a zo zoznamu vyberte Privátna burza.

Zverejnite svoj pripravený náklad. V tomto bode sa vaša ponuka zobrazí dopravcom patriacim do privátnej burzy. Tieto ponuky sú označené špeciálnym štítkom, ktorý dopravcom uľahčuje rýchlu identifikáciu zdroja nákladu.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)