Možnosť vylúčiť miesto nákladky a výkladky vyhľadávacích filtroch v databáze

Aktualizované 2/8/21 uverejnené Krzysztof

Filtrovaním ponúk v databáze môžete vylúčiť krajiny nakládky alebo vykládky. Toto je nová verzia funkcií známej z inštalačnej verzie Platformy Trans.eu. Najväčší rozdiel spočíva v možnosti vylúčiť zo zoznamu nielen Poľsko (predtým mimo územia PL), ale aj každú krajinu.

Je potrebné pripomenúť, že:

  1. Vylúčiť možno len jednu krajinu.
  2. Vylúčiť sa môže iba nakladanie alebo vykladanie. Výber jednej možnosti zakáže druhú.
  3. Použitie vylúčení neobmedzuje iné možnosti filtrovania.
    Príklad: Vylúčením jednej krajiny vykládky môžete stále pridať viac miest nakládky.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)