(CargoON) Zlecenia załadowcy

Zaktualizowano 2/8/22 przez Sylwia

Jak obsługiwać zlecenia na Platformie Trans.eu

Jeśli transakcja została zawarta na Platformie automatycznie w module Zlecenia wygenerowane zostanie zlecenie dotyczące danej transakcji.

Krok 1

 • Z menu po lewej stronie wybierz moduł "Zlecenia" - następnie wybierz zakładkę bieżące.
 • Z listy wybierz transakcję o statusie "Uzupełnij zlecenie" - za pomocą zielonego przycisku "Dodaj warunki zlecenia"

Krok 2

 • Uzupełnij warunki zlecenia następnie za pomocą zielonego przycisku "Wyślij zlecenie do akceptacji"

Krok 3

 • Status "Oczekuje na potwierdzenie" - oznacza, że warunki zlecenia zostały wysłane do Zleceniobiorcy, który może je odrzucić lub zaakceptować.

Krok 4

 • Zmiana statusu na "Oczekuje na dane pojazdu" oznacza, że ruch należy do Twojego Zleceniobiorcy, które powinien uzupełnić dane kierowcy oraz pojazdu.

Krok 5

 • Zmiana statusu na "Gotowe do realizacji" oznacza, że Twój Zleceniobiorca uzupełnił i potwierdził warunki zlecenia.

Krok 6

 • Status "W trakcie realizacji" informuje o rozpoczęciu realizacji zlecenia.

Krok 7

 • Status "Potwierdź realizację" oznacza, że czas na realizację zadania minął (data i godzina rozładunku minęła) - to Twój ruch za pomocą zielonego przycisku Potwierdź realizację zlecenia.

Krok 8

 • Jeśli potwierdzisz realizację zlecenia status zmieni się na "Zrealizowane", taki sam status będzie widział u siebie Twój Zleceniobiorca.

Pamiętaj!
Każda zawarta transakcja na Platformie oraz każdy zaakceptowany fracht daje możliwość wystawienia oceny kontrahentowi po realizacji zlecenia - więcej informacji jak działa System Ocen na nowej Platformie znajdziesz tutaj.

Inteligentna tabela w Module Zleceń

Możesz zarządzać tabelą w module zleceń.

 • za pomocą opcji trzech kropek włącz opcję i dostosuj tabele do swoich preferencji
 • dodaliśmy możliwość włączenia tabeli dla opcji "Pojazd i kierowca"


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)