Jednorazowy kod do aktywowania monitoringu GPS z poziomu Aplikacji Trans Task

Zaktualizowano 2/8/22 przez Szczepan

Generowanie jednorazowego kodu do aktywowania monitoringu za pomocą aplikacji TransTask do usługa dla wszystkich tych przewoźników, którzy nie mają założonego konta na Platformie Trans.eu i nie posiada zainstalowanego sytemu telematycznego.

Jak wygenerować jednorazowy kod do aktywowania monitoringu?

  1. Po założeniu nowego zadania monitoringu przez Załadowcę, zadanie pojawia się na liście nowych monitorowanych ładunków przypisanych do wybranego Przewoźnika (Zadanie znajdziesz w Module Monitoring GPS / zakładka Nowe).
  2. Kliknij Przyjmij Zadanie monitoringu, które chcesz zrealizować przy pomocy przewoźnika nie posiadającego konta na Platformie.

  1. Aby przypisać nowego kierowcę, w oknie Przyjmij zadanie wybierz Wybierz z mojej floty.

  1. W polu Kierowca wpisz imię i nazwisko przewoźnika (którego nie ma na liście).

  1. Następnie, uzupełnij Numer telefonu kierowcy i zaznacz wyślij SMS.
Po uzupełnieniu danych automatycznie wygeneruje się jednorazowy kod, który zostanie przesłany SMSem na podany numer telefonu.

Po uzupełnieniu danych kliknij Przyjmij zdanie.

  1. Kierowca otrzyma SMS z kodem dostępu do zadania oraz link umożliwiający pobranie aplikacji TransTask i uruchomieniem zadania.
Jeżeli już wcześniej zainstalowałeś aplikację TransTask, kliknięcie w link spowoduje uruchomienie aplikacji.

  1. Po uruchomieniu aplikacji kierowca zobaczy przypisany do niego kod zadania. Po kliknięciu Uzyskaj dostęp może zacząć realizować zlecone zadanie.

  1. Podczas korzystania z aplikacji TransTask konieczne jest udostępnienie sygnału GPS, dla odczytu współrzędnych lokalizacji ładunku.

  1. Po otwarciu zadania monitoringu przyjmij je.
  1. Od momentu rozpoczęcia się zadania monitoringu, Twój zleceniodawca będzie mógł sprawdzić Twoją lokalizację i odczytać statusy o wydarzeniach na realizowanej trasie.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)