Zmiany w module Stałe trasy z przewoźnikami

Zaktualizowano 27/11/23 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Klienci linii produktowej CargoON, którzy mają dostęp do modułu Stałe trasy z przewoźnikami.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie najważniejsze zmiany zaszły w funkcjonowaniu modułu Stałych Tras,
 • na czym polega nowy typ rozliczenia: Zmienna cena,
 • jak opublikować fracht dla kontraktów ze zmienną ceną
 • jak opublikować fracht jednocześnie dla kontraktów z ceną i kontraktów ze zmienną ceną - tzw. publikacja mieszana,
 • jak opublikować fracht do Stałej trasy do kilku firm.

Stała trasa to moduł Platformy, w którym załadowcy i przewoźnicy mogą zarządzać stałą współpracą i kontraktami z zaufanymi kontrahentami.

Dodawanie stałej trasy ze zmienną ceną

Podczas ustalania kontraktu z przewoźnikiem, możesz wybrać następujące formy rozliczenia: za kurs, wg cennika paletowego oraz zmienną cenę.

Zmienna cena oznacza, że umawiasz się z przewoźnikiem na elastyczną formę rozliczenia za opublikowany fracht. W kontrakcie stałej trasy ustalasz jedynie walutę. Dzięki temu rozwiązaniu możesz negocjować stawki wg ceny rynkowej.

 1. Wejdź w moduł Stałe trasy z przewoźnikami i kliknij w Dodaj trasę

 1. W formularzu stałej strasy uzupełnij wymagane dane:
 • podaj nazwę stałej trasy,
 • miejsce załadunku i rozładunku,
 • wymagania pojazdu,
 • szczegóły pojazdu,
 • szczegóły ładunku.

Po uzupełnieniu danych możesz zapisać stałą trasę lub od razu dodać warunki dla przewoźnika.

W tym przykładzie wprowadzimy warunki. Kliknij Dodaj warunki przewoźnika.

 1. W formularzu Dodawanie przewoźnika do trasy określ następujące warunki:
 • Wybierz przewoźnika ze swojej listy kontrahentów,
 • Podaj numer referencyjny,
 • Wybierz stawkę/cenę - w tym przypadku Zmienna cena
 • Ustal termin płatności,
 • Określ czas trwania warunków współpracy,
 • Wybierz typ planowanego przewozu.

Wybierając przewoźnika możesz wybrać jedną lub kilka osób kontaktowych. Tylko te osoby dostaną powiadomienia o nowej stałej trasie oraz ofertach frachtów ze stałej trasy i tym samym będą mogły brać udział w negocjacjach. Pozostali, niewskazani przez Ciebie pracownicy, nie otrzymają tych powiadomień.

Jeśli nie wskażesz żadnej osoby, to powiadomienia otrzymają wszyscy użytkownicy z danej firmy przewozowej. Osobą kontaktową ze strony przewoźnika zostanie ten pracownik, który zaakceptuje ofertę frachtu.

Jeśli chcesz do danej stałej trasy dodać kolejnego przewoźnika, zaznacz checkbox Dodaj kolejnego przewoźnika do trasy

Kliknij Zapisz i zamknij lub Wyślij do przewoźnika.

Kiedy przewoźnik zaakceptuje stałą trasę, otrzymasz powiadomienie.

Publikacja frachtu do stałej trasy z kontraktami ze zmienną ceną

 1. Wejdź w moduł Stałe trasy i wybierz tą, do której chcesz opublikować ofertę frachtu.

 1. Kliknij w Więcej i wybierz Utwórz fracht
 1. Otworzył się formularz dodawania frachtu. Jego prawa strona jest uzupełniona automatycznie wg danych podanych przy dodawaniu stałej trasy. Po lewej stronie możesz uzupełnić formularz o dodatkowe informacje. Możesz wprowadzić cenę albo opublikować ofertę bez ceny.

Aby zobaczyć listę przewoźników, do których zostanie wysłana oferta frachtu kliknij w Pokaż aktywne firmy.

W oknie Lista przewoźników możesz wyłączyć firmę lub zmienić kolejność.

Jeśli na tym etapie wyłączysz aktywność jednej z firm, to wykluczysz ją tylko z konkretnej oferty frachtu a nie z całej stałej trasy. Kolejne publikacje będą kierowane ponownie do pełnej grupy odbiorców.

Jeśli zaznaczysz opcję Kup teraz oferta nie będzie wymagała Twojej akceptacji. Przewoźnik, który pierwszy zaakceptuje ofertę, będzie realizował zlecenie.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Opublikuj fracht.

 1. Oferta frachtu znajduje się w module Frachty w zakładce Dodane
 1. Jeśli przewoźnicy złożą Ci oferty, otrzymasz powiadomienia. Oferty znajdziesz w szufladzie frachtu w zakładce Negocjacje.

W zakładce Negocjacje możesz zobaczyć swoje negocjacje (Moje negocjacje), a także negocjacje pozostałych pracowników, jeśli również zostali wskazani jako osoby kontaktowe podczas uzupełniania formularza dodawania frachtu (Pozostałe negocjacje).
Dzięki temu negocjacje są jawne dla wszystkich pracowników firmy.

Negocjacje możesz prowadzić również z poziomu komunikatora.
 1. Wybierz przewoźnika ze stawką, która Ci najbardziej odpowiada lub podejmij z nim negocjacje.

Jeśli przewoźnik przedstawi swoją stawkę, również możesz ją negocjować, podając swoją kwotę i klikając Wyślij.

Możesz także odrzucić ofertę. Aby móc negocjować dalej z tym przewoźnikiem, musisz poczekać aż przewoźnik wycofa ofertę lub złoży nową.

Przy wybraniu Zakończ negocjacje są one zakończone u wszystkich pracowników.

Po zaakceptowaniu oferta przejdzie w module Frachty do zakładki Zaakceptowane.

Jeśli żaden z przewoźników nie odpowie na Twoją ofertę, trafi ona do zakładki Archiwum.

Publikacja frachtu do stałej trasy w ramach kontraktu mieszanego

To taka sytuacja, gdy w ramach stałej trasy masz zarówno kontrakt z ceną jak i z ceną zmienną.

 1. Wejdź w moduł Stałe trasy i wybierz stałą trasę, do której masz przypisany kontrakt z ceną i z ceną zmienną. Następnie wybierz Więcej i Utwórz fracht

 1. Wypełnij formularz frachtu.

W ramach jednej publikacji w kontrakcie mieszanym możesz prowadzić równolegle różne formy negocjacji. Jeśli sam chcesz wybrać najlepszą z otrzymanych ofert z ustaloną lub zmienną ceną, wybierz opcję: Poczekaj na zakończenie negocjacji.

Wybór opcji Poczekaj na zakończenie negocjacji automatycznie wyłącza opcję "Kup teraz".
Zleceniobiorca po akceptacji takiej oferty musi oczekiwać na Twoją akceptację.

 1. W ramach publikacji sekwencyjnej możesz opublikować fracht do kolejnych odbiorców.
  Wybierz w formularzu publikacji frachtu opcję Publikuj wg kolejności z listy przewoźników, określ czas trwania publikacji klikając w Zmień, po czym zaznacz w edycji opcję Przekaż kolejnemu odbiorcy.

 1. Wejdź w moduł Frachty i wybierz z listy Twoją ofertę. Kliknij w nią, aby zobaczyć szczegóły.
 2. W Historii zmian prześledzisz przebieg negocjacji.

Jeśli przewoźnik nie odpowie na ofertę, po upływie ustalonego przez Ciebie czasu oferta zostanie przedstawiona kolejnemu przewoźnikowi z listy. Status przewoźnika poprzedniego zmieni się na Zakończono.

Jeśli przewoźnik odrzuci Twoją ofertę to zostanie ona przedstawiona kolejnemu przewoźnikowi z listy, a status tego przewoźnika zmieni się na Odrzucono
 1. Jeśli nikt nie złoży oferty lub nie wybierzesz żadnej z ofert, musisz ponownie szukać zleceniobiorcy.

Najważniejsze zmiany - podsumowanie

 • możliwość negocjacji pojedynczego frachtu w ramach kontraktu.
 • możliwość negocjacji między konkretnymi pracownikami firmy w miejsce negocjacji ogólnofirmowych,
 • negocjacje są transparentne dla wszystkich pracowników firmy,
 • zakończenie negocjacji przez pracownika, kończy negocjacje dla całej firmy,
 • nowe listy ofert: Zaakceptowane i Archiwalne,
 • wprowadzenie możliwości rozliczenia ze zmienną ceną,
 • publikacja stałej strasy bez ceny.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)