Wyszukiwanie, filtrowanie i edycja wielu stałych tras

Zaktualizowano 29/8/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

  • Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników CargoON (załadowców) posiadających moduł Stałe trasy z przewoźnikami.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak wyszukiwać stałe trasy
  • jak filtrować w wyszukiwarce
  • jak edytować wiele stałych tras na raz

Wyszukiwanie stałych tras

Wejdź w moduł Stałe trasy z przewoźnikami. W polu wyszukiwania wpisz frazę: nazwę trasy, miejsce załadunku lub rozładunku. Na liście pojawią się wyniki, które zgadzają się z wpisaną frazą.

Filtrowanie stałych tras

Jeśli chcesz bardziej precyzyjnie odnaleźć trasy, które spełniają Twoje kryteria poszukiwania - skorzystaj z filtrowania. Kliknij w przycisk FILTRY.

Wprowadź kryteria filtrowania i kliknij Pokaż wyniki. Na liście zostaną tylko stałe trasy spełniające te kryteria.

Pod polem wyszukiwania pojawią się wprowadzone kryteria. Możesz usunąć wybrane kryteria klikając na symbol "x" przy jego nazwie.

Edytowanie wielu stałych tras

Kiedy potrzebujesz wprowadzić takie same zmiany w wielu stałych trasach jednocześnie - skorzystaj z funkcji masowej edycji.

Znajdź stałe trasy, które chcesz edytować. Możesz to zrobić poprzez filtrowanie lub ręcznie klikając przy wybranych trasach w pole zaznaczenia.

Po oznaczeniu trasy pojawi się podręczne menu zbiorczej edycji. Kliknij w interesującą Cię opcję, np. Archiwizuj stałe trasy.

Potwierdź swoją decyzję w oknie z ostrzeżeniem.

Masowa edycja może potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut zależnie od tego, jak wiele tras edytujesz.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)