(CargoOn) Stałe trasy dla załadowcy

Zaktualizowano 9/5/22 przez Sylwia

Wysłanie oferty stałej trasy

 1. Ustal stałą trasę dla zleceniobiorców, wybierając moduł Stałe trasy z przewoźnikami, a następnie klikając w Dodaj trasę.

Zobaczysz okno z możliwością dodania trasy. Uzupełnij informacje:

 • Wpisz tutaj charakterystyczną nazwę dla stałej trasy, uzupełnij dane dotyczące miejsca załadunku oraz rozładunku
 • Nastęnie uzupełnij informacje dotyczące wymagań pojazdu i charakterystyki frachtu (kliknij w POKAŻ INNE WYMAGANIA).

 • Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij w przycisk Dodaj warunki z przewoźnikiem.
 • W kolejnym oknie zacznij od wybrania przewoźnika/-ów z Twojej listy kontrahentów (w przypadku zaznaczenia więcej przewoźników każdy z nich otrzyma jednakowe warunki)
  Aby sprawdzić, jak dodać firmę do listy kontrahentów, kliknij tutaj
 • Określ warunki stałej trasy: wpisz numer referencyjny, ustal stałą cenę lub stawkę za kilometr, termin płatności za wykonaną usługę, czas trwania warunków współpracy.
 • Możesz również sprecyzować okresy planowanych przewozów. Aby to zrobić, uzupełnij typ planowanego przewozu.
Wybór opcji Automatycznego wysyłania zleceń spowoduje, że sama akceptacja frachtu przez tego zleceniobiorcę będzie skutkowała automatycznym utworzeniem potwierdzonego zlecenia.
 • Po wypełnieniu wszystkich pól liknij w przycisk Wyślij do przewoźnika. Możesz też zaznaczyć Dodaj kolejnego przewoźnika do trasy, aby od razu otworzyć kolejny formularz ustalania warunków współpracy z następnym przewoźnikiem.

 • Zobaczysz okno podsumowujące, na którym zobaczysz listę wybranych przewoźników i statusy wysłanej oferty stałej trasy.

 1. Utworzona przez Ciebie stała trasa automatycznie zostaje przeniesiona do zakładki Negocjowane. Status Oczekuje informuje Cię, iż propozycja stałej trasy została wysłana do przewoźnika, który po zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami może ją zaakceptować, usunąć lub odrzucić zaproponowane warunki.

Status oferty stałej trasy możesz sprawdzić również w zakładce Stałe trasy z przewoźnikami. Przykładowo, informacja 0+1 podpowie Ci, ilu przewoźników przyjęło warunki, a ile firm musi je jeszcze zaakceptować. Klikając w Zobacz przewoźników sprawdzisz dane trasy i charakterystykę frachtu.

Oferta stałej trasy odrzucona przez zleceniobiorcę

Jeśli przewoźnik odrzuci ofertę stałej trasy, będzie zobowiązany do podania powodu odrzucenia. W ten sposób może negocjować warunki. Szczegóły odrzucenia poznasz klikając w zakładkę Negocjowane, a następnie w nazwę firmy przewoźnika.

Po zapoznaniu się z powodem odrzucenia warunków oferty, możesz ją edytować. W tym celu kliknij w Więcej, a następnie Edytuj warunki

Teraz możesz edytować warunki współpracy z przewoźnikiem. Po wprowadzeniu zmian, kliknij w Wyślij do przewoźnika.

Status oferty stałej trasy ponownie zmieni się na Oczekuje.

Zaakceptowana oferta stałej trasy

Jeśli chcesz sprawdzić ilu przewoźników przyjęło ofertę stałej trasy, kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami. Przykładowo, liczba numer 1 przy danej, stałej trasie, oznacza, że ofertę zaakceptował jeden przewoźnik .Klikając w zobacz przewoźników, możesz sprawdzić szczegóły dotyczące stałej trasy. 

Dla przewoźników, którzy przyjęli ofertę stałej trasy, możesz określić sposób bilansowania.

 • Manualne zarządzanie kolejnością 

Możesz zadecydować o kolejności wyświetlania się kontrahentów na liście stałej trasy.Wystarczy, że ręcznie przeciągniesz nazwę firmy na wybrane przez siebie miejsce, lub skorzystasz z wyświetlających się strzałek . 

 • Udział procentowy 

W tym miejscy możesz ustalić oczekiwany udział przewoźników w sumie zleceń. 

Kolejność przewoźników w drabince będzie automatycznie ustalana tak, by każdy z przewoźników zrealizował oczekiwaną liczbę zleceń.  Po ustaleniu udziału procentowego, kliknij Zapisz.

Po ustaleniu udziału procentowego, zmiana będzie widoczna w zakładce Obowiązujące

 • Limity przewozów

Ustal oczekiwane limity zleceń dla przewoźników realizujących przewozy na danej trasie. Oferty frachtów będą automatycznie wysyłane do przewoźników w takiej kolejności, by każdy z nich otrzymał tyle zleceń, ile wynosi limit.

Po ustaleniu limitów zleceń kliknij Zapisz

 •  Sposób bilansowania możesz ustalić również wg ustaleń stałej trasy. 

Zawieszenie stałej trasy przez załadowcę

Jeśli zdecydujesz się zawiesić wykonywanie zlecenia z danym przewoźnikiem, kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami, następnie w Zobacz przewoźników przy interesującej Cię trasie.

Wybierz zleceniobiorcę, z którym chcesz zawiesić wykonywanie zlecenia w ramach stałej trasy. Kliknij w zielony przycisk przy polu Aktywność, by zmienić jego kolor na szary. Jeśli zdecydujesz się na odwieszenie zlecenia, kliknij w przycisk, by ponownie był koloru zielonego.

Zawieszenie stałej trasy przez przewoźnika

Jeśli przewoźnik zdecyduje się zawiesić wykonywanie zlecenia, w danych trasy i charakterystyce frachtu, w zakładce “obowiązujące” jego firma będzie wyszarzona. 

Klikając w nazwę firmy, po prawej stronie wysunie się szuflada ze szczegółami zawieszenia trasy. 

Usunięcie oferty stałej trasy przez przewoźnika

Jeśli kontrahent nie będzie zainteresowany ofertą współpracy w ramach stałej trasy, może ją usunąć. Wówczas w szczegółowych informacjach zostanie ona przeniesiona do zakładki Archiwalne. Kliknij w pole z nazwą firmy przewoźnika, by sprawdzić szczegóły oferty.

Status oferty widnieje jako Zakończony. Z tego miejsca możesz duplikować warunki stałej trasy dla nowego przewoźnika.

Wybierz nowego przewoźnika. Możesz wprowadzić zmiany w warunkach współpracy lub od razu wysłać ofertę do zleceniobiorcy, klikając w Wyślij do przewoźnika.

Usunięcie warunków współpracy z przewoźnikiem

Jeśli zdecydujesz się usunąć ofertę stałej trasy dla przewoźnika, kliknij  Stałe trasy z przewoźnikami, zakładkę Obowiązujące, a następnie w nazwę danej firmy. 

Kliknij w Więcej, a następnie w Usuń warunki współpracy z przewoźnikiem

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. 

Oferta współpracy z danym przewoźnikiem przeniesiona do zakładki Archiwalne.

Edycja stałej trasy

Kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz trasę, której warunki chcesz edytować, a następnie kliknij w trzy kropki po prawej stronie, wybierając opcję Edytuj trasę.

Pamiętaj, że jeśli trasa jest aktywna, edycja jej parametrów wymaga potwierdzenia od wszystkich przewoźników, którzy ją obsługują.  
Aby poprzednie warunki dalej obowiązywały do czasu akceptacji nowych, system stworzy kopię edytowanej trasy, dlatego zostaniesz poproszony o zmianę nazwy stałej trasy. 

Wprowadź zmiany i kliknij w Wyślij do przewoźników.

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Oczekuje.

Po akceptacji nowych warunków przez przewoźnika, trasa zostanie przeniesiona ponownie do zakładki Obowiązujące.

Edycja ładunku

Kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz trasę, którą chcesz zmienić a następnie kliknij w trzy kropki po prawej stronie, wybierając opcję Edytuj ładunek.

Pamiętaj, że jeśli trasa jest aktywna, edycja jej parametrów wymaga potwierdzenia od wszystkich przewoźników, którzy ją obsługują.  
Aby poprzednie warunki dalej obowiązywały do czasu potwierdzenia nowych, system stworzy kopię poprzedniej trasy, dlatego zostaniesz poproszony o zmianę nazwy stałej trasy. 

Wprowadź zmiany, a następnie kliknij w Wyślij do przewoźników. 

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Oczekuje.

Po akceptacji nowych warunków przez przewoźnika, trasa zostanie przeniesiona ponownie do zakładki Obowiązujące.

Przewoźnik odrzuca zmiany w warunkach przewozu

Gdy edytujesz stałą trasę lub ładunek, przewoźnik może odrzucić zaproponowane zmiany.

Kliknij w daną trasę, a po prawej stronie zobaczysz przyczynę odrzucenia. Możesz edytować jeszcze raz zaproponowane warunki, klikając w Więcej, a następnie Edytuj warunki.

Wprowadź zmiany, by wysłać nową propozycję do przewoźnika.

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Oczekuje.

Gdy przewoźnik zaakceptuje wprowadzone zmiany, trasa zostanie przeniesiona z zakładki Negocjowane do zakładki Obowiązujące, zastępując pierwotną wersję.

Dodanie frachtu

Możesz dodać nowy fracht, korzystając z frachtów opublikowanych wcześniej w ramach stałych tras. Kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz trasę, z której frachty chcesz skopiować a następnie kliknij w trzy kropki po prawej stronie, wybierając opcję Dodaj fracht.

Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu frachtów na Platformie, kliknij tutaj.

Wybierz gdzie chcesz opublikować fracht:

 • Stałe trasy - jeżeli fracht pasuje do jednej z nich możesz opublikować go zgodnie z jej warunkami
 • Twoi Kontrahenci - ta opcja pozwala wybrać grupy, do których trafi fracht. Grupy tworzysz w module kontrahenci.
 • SmartMatch - to algorytm, dzięki któremu fracht zostanie wysłany do firm najlepiej dopasowanych do ładunku
 • Giełda - fracht zostanie opublikowany na giełdzie ładunków

Jeśli fracht będzie pasować do wcześniej ustalonej reguły automatycznej, zostaniesz o tym poinformowany.

Dowiedz się więcej o regułach automatycznych klikając tutaj.

Zostaw opinię o artykule

>


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)