Negocjacje stałej trasy z przewoźnikiem

Zaktualizowano 30/8/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Moduł jest dostępny dla wszystkich użytkowników CargoON.

Moduł Stałe trasy z przewoźnikami to miejsce, w którym stworzysz nową stałą trasę, możesz zarządzać istniejącymi, prześlesz propozycję warunków do przewoźnika oraz przeprowadzisz negocjacje.

Oferta stałej trasy odrzucona przez zleceniobiorcę

Jeśli przewoźnik odrzuci ofertę stałej trasy, będzie zobowiązany do podania powodu odrzucenia. W ten sposób może negocjować warunki. Szczegóły odrzucenia poznasz klikając w zakładkę Negocjowane, a następnie w nazwę firmy przewoźnika.

Po zapoznaniu się z powodem odrzucenia warunków oferty, możesz ją edytować. W tym celu kliknij w Więcej, a następnie Edytuj warunki

Teraz możesz edytować warunki współpracy z przewoźnikiem. Po wprowadzeniu zmian, kliknij w Wyślij do przewoźnika.

Status oferty stałej trasy ponownie zmieni się na Oczekuje.

Zaakceptowana oferta stałej trasy

Jeśli chcesz sprawdzić ilu przewoźników przyjęło ofertę stałej trasy, kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami. Przykładowo, liczba numer 1 przy danej, stałej trasie, oznacza, że ofertę zaakceptował jeden przewoźnik .Klikając w zobacz przewoźników, możesz sprawdzić szczegóły dotyczące stałej trasy. 

Dla przewoźników, którzy przyjęli ofertę stałej trasy, możesz określić sposób bilansowania.

  • Manualne zarządzanie kolejnością 

Możesz zadecydować o kolejności wyświetlania się kontrahentów na liście stałej trasy.Wystarczy, że ręcznie przeciągniesz nazwę firmy na wybrane przez siebie miejsce, lub skorzystasz z wyświetlających się strzałek . 

  • Udział procentowy 

W tym miejscy możesz ustalić oczekiwany udział przewoźników w sumie zleceń. 

Kolejność przewoźników w drabince będzie automatycznie ustalana tak, by każdy z przewoźników zrealizował oczekiwaną liczbę zleceń.  Po ustaleniu udziału procentowego, kliknij Zapisz.

Po ustaleniu udziału procentowego, zmiana będzie widoczna w zakładce Obowiązujące

  • Limity przewozów

Ustal oczekiwane limity zleceń dla przewoźników realizujących przewozy na danej trasie. Oferty frachtów będą automatycznie wysyłane do przewoźników w takiej kolejności, by każdy z nich otrzymał tyle zleceń, ile wynosi limit.

Po ustaleniu limitów zleceń kliknij Zapisz

  •  Sposób bilansowania możesz ustalić również według ustaleń stałej trasy. 

Zawieszenie stałej trasy przez załadowcę

Jeśli zdecydujesz się zawiesić wykonywanie zlecenia z danym przewoźnikiem, kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami, następnie w Zobacz przewoźników przy interesującej Cię trasie.

Wybierz zleceniobiorcę, z którym chcesz zawiesić wykonywanie zlecenia w ramach stałej trasy. Kliknij w zielony przycisk przy polu Aktywność, by zmienić jego kolor na szary. Jeśli zdecydujesz się na odwieszenie zlecenia, kliknij w przycisk, by ponownie był koloru zielonego.

Zawieszenie stałej trasy przez przewoźnika

Jeśli przewoźnik zdecyduje się zawiesić wykonywanie zlecenia, w danych trasy i charakterystyce frachtu, w zakładce “obowiązujące” jego firma będzie wyszarzona. 

Klikając w nazwę firmy, po prawej stronie wysunie się szuflada ze szczegółami zawieszenia trasy. 

Usunięcie oferty stałej trasy przez przewoźnika

Jeśli kontrahent nie będzie zainteresowany ofertą współpracy w ramach stałej trasy, może ją usunąć. Wówczas w szczegółowych informacjach zostanie ona przeniesiona do zakładki Archiwalne. Kliknij w pole z nazwą firmy przewoźnika, by sprawdzić szczegóły oferty.

Status oferty widnieje jako Zakończony. Z tego miejsca możesz duplikować warunki stałej trasy dla nowego przewoźnika.

Wybierz nowego przewoźnika. Możesz wprowadzić zmiany w warunkach współpracy lub od razu wysłać ofertę do zleceniobiorcy, klikając w Wyślij do przewoźnika.

Usunięcie warunków współpracy z przewoźnikiem

Jeśli zdecydujesz się usunąć ofertę stałej trasy dla przewoźnika, kliknij  Stałe trasy z przewoźnikami, zakładkę Obowiązujące, a następnie w nazwę danej firmy. 

Kliknij w Więcej, a następnie w Usuń warunki współpracy z przewoźnikiem

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. 

Oferta współpracy z danym przewoźnikiem przeniesiona do zakładki Archiwalne.

Dodanie frachtu

Możesz dodać nowy fracht, korzystając z frachtów opublikowanych wcześniej w ramach stałych tras. Kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz trasę, z której frachty chcesz skopiować a następnie kliknij w trzy kropki po prawej stronie, wybierając opcję Dodaj fracht.

Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu frachtów na Platformie, kliknij tutaj.

Wybierz gdzie chcesz opublikować fracht:

  • Stałe trasy - jeżeli fracht pasuje do jednej z nich możesz opublikować go zgodnie z jej warunkami
  • Twoi Kontrahenci - ta opcja pozwala wybrać grupy, do których trafi fracht. Grupy tworzysz w module kontrahenci.
  • SmartMatch - to algorytm, dzięki któremu fracht zostanie wysłany do firm najlepiej dopasowanych do ładunku
  • Giełda - fracht zostanie opublikowany na giełdzie ładunków

Jeśli fracht będzie pasować do wcześniej ustalonej reguły automatycznej, zostaniesz o tym poinformowany.

Dowiedz się więcej o regułach automatycznych klikając tutaj.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)