Bilingi mikropłatności

Zaktualizowano 17/9/20 przez Krzysztof

Czym są mikropłatności?

Mikropłatności to niewielkie opłaty naliczane za niektóre pozagiełdowe funkcjonalności Platformy Trans.eu. Aktualny cennik znajdziesz tutaj.

Jak to działa?

Przede wszystkim fair - dodatkowe opłaty są pobierane tylko jeśli Twoja firma zyska na nowych funkcjonalnościach. Dlatego jeśli zawierasz transakcje na giełdzie (tak jak dotychczas) - żadne dodatkowe kwoty nie zostaną naliczone. Jeśli jednak np. zaakceptujesz ofertę przesłaną przez algorytm SmartMatch - wtedy doliczymy do faktury niewielką opłatę za udaną transakcję - całkowicie transparentnie. Wyciąg wszystkich naliczonych mikropłatności znajdziesz w zakładce "Rozliczenia i faktury" na Platformie Trans.eu.

Zasady naliczania mikropłatności dla akceptacji niektórych frachtów

No Touch Load

No Touch Load to opłata za zaakceptowany Fracht, który został opublikowany w ramach Stałych tras.

 1. Dotyczy tylko frachtów opublikowanych w ramach stałej trasy
 2. Jest naliczana tylko w chwili akceptacji oferty do frachtu przez załadowcę
 3. Jest naliczana przewoźnikowi (lub spedytorowi) przyjmującemu fracht do realizacji, chyba, że załadowca w definicji stałej trasy zastosował split (zasadę suwaka) i wtedy (zależnie od wartości splitu):
 • całość opłaty pokrywa załadowca
 • połowę opłaty pokrywa załadowca i połowę opłaty pokrywa przewoźnik
 • całość opłaty pokrywa przewoźnik
Best Carrier Load

Best Carrier Load to opłata za zaakceptowany Fracht, który został opublikowany w ramach Grup

 1. Dotyczy tylko frachtów opublikowanych do grupy lub do grupy+SmartMatch i tylko wtedy, gdy zaakceptowana oferta została złożona przez przewoźnika z grupy
 2. Jest naliczana w chwili akceptacji oferty do frachtu przez załadowcę
 3. Jest naliczana przewoźnikowi (lub spedytorowi) przyjmującemu fracht do realizacji
Smart Match Load

Smart Match Load to opłata za zaakceptowany Fracht, który został opublikowany przy wykorzystaniu algorytmu SmartMatch.

 1. Dotyczy tylko frachtów opublikowanych do SmartMatch lub do grupy+SmartMatch i tylko wtedy, gdy zaakceptowana oferta została złożona przez przewoźnika rekomendowanego z algorytmu SmartMatch
 2. mikropłatność jest naliczana w chwili akceptacji oferty do frachtu przez załadowcę
 3. mikropłatność jest naliczana przewoźnikowi (lub spedytorowi) przyjmującemu fracht do realizacji

Zasady naliczania mikropłatności dla niektórych usług dodatkowych

Load monitoring

Load monitoring to opłata za umożliwienie śledzenia ładunku przez Zleceniodawcę (w ramach dostępnych narzędzi). Opłata obciąża wyłącznie Zleceniodawcę.

 1. Dotyczy zadań monitoringu w których zarejestrowano faktyczne przesłanie sygnałów telematyki lub wysłanie eventu z aplikacji TransTask
 2. Jest naliczana w chwili zakończenia zadania monitoringu
 3. Jest naliczana zleceniodawcy zadania monitoringu
 4. Dotyczy tylko pierwotnych zadań monitoringu - jeśli zadanie monitoringu jest powiązane z nadrzędnym zadaniem monitoringu, to mikropłatność nie jest naliczana

Zasady naliczania rabatów do mikropłatności

Mimo, że mikropłatności to niewielkie opłaty (z reguły nie przekraczające kilku złotych) - wprowadziliśmy dodatkowo specjalną politykę rabatową, która opiera się na intensywności działań Twojej firmy na Platformie Trans.eu - np. im więcej transakcji Twoja firma zawiera na Platformie, tym mniejsza wartość jednostkowa mikropłatności. Aktualne rabaty znajdziesz w naszym cenniku, w sekcji "POLITYKA RABATOWA".


Na ile ten materiał był pomocny?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)