(TFF) Oceny Spedytora

Zaktualizowano 2/8/21 przez Ania

Możliwość oceny kontrahenta po realizacji usługi to narzędzie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zawieranych na Giełdzie ładunków i pojazdów. Dzięki niemu możemy ostrzec innych potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwym załadowcą czy przewoźnikiem, możemy też polecić im dobrego płatnika i godnego zaufania partnera biznesowego. Na nowej Platformie system ocen przeszedł lifting, a wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlał rzeczywistą jakość współpracy z kontrahentem i wspierał w podejmowaniu właściwych decyzji.

Nowe podejście do oceniania - 2 najważniejsze powody zmian oraz rozwiązania:

 1. Klienci korzystający z wersji instalacyjnych zgłaszali nam, że wystawianie ocen odbywa się w sposób nieetyczny - zapłata za usługę warunkowana była wystawieniem pozytywnego komentarza lub usunięciem negatywnej opinii. Dlatego od teraz rozdzielamy ocenę współpracy podczas realizowania transakcji od kwestii związanych z płatnościami (szczegóły poniżej).
 2. Dotychczas ocenie podlegał całokształt współpracy, a do średniej ocen wliczane były wszystkie opinie, nawet sprzed wielu lat. Nasza branża jest niezwykle dynamiczna, dlatego dostęp do aktualnych i precyzyjnych informacji o jakości kontrahentów w różnych aspektach jest tak istotny. Stąd pomysł, by przy użyciu tagów oceniać precyzyjnie każdą transakcję i każdy zaakceptowany fracht, a do średniej ocen wliczać tylko oceny z ostatnich 12 miesięcy (z ostatnich 11 miesięcy + miesiąc bieżący). Co motywuje do utrzymania wysokiej jakości każdego dnia.

Jak działa system ocen na nowej Platformie

Każda zawarta na Platformie transakcja oraz każdy zaakceptowany fracht podlega ocenie - dzięki temu informacja na temat jakości współpracy między firmami będzie zawsze aktualna i wiarygodna.

Ocenę można wystawić po upływie daty rozładunku danego zlecenia.

Gwiazdkowy system ocen w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.
Pierwszy przykład jeśli wystawiasz ocenę jako Zleceniodawca

Jeśli oceniasz swojego kontrahenta i nie wystawisz najwyższej noty, możesz skorzystać z tagów i wskazać jeden z obszarów, w którym coś poszło nie tak: dostarczenie dokumentów, komunikacja, dbałość o towar, zgodność z ustaleniami, terminowość przewozu.

Drugi przykład jeśli wystawiasz ocenę jako Zleceniobiorca
Jeśli oceniasz swojego kontrahenta w systemie gwiazdkowym na mniej niż 4 gwiazdki przy użyciu tagów należy wskazać przyczynę lub wpisać komentarz, aby aktywować opcję "Zapisz". Jeśli ocena jest równa bądź wyższa niż 4 nie ma takiej konieczności.

Nowość!
Jako Zleceniobiorca masz 120 dni na wystawienie oceny od daty rozładunku.
Jako Zleceniodawca masz 30 dni na wystawienie oceny

Nowość!
Oceniając zlecenie możesz od razu wskazać status płatności: płatność w terminie, zapłacono z opóźnieniem, nie zapłacono.

Nowość!
Na ocenę statusu płatności masz 120 dni od daty rozładunku.

Jak wystawić ocenę?

Z menu po lewej stronie wybierz moduł "Oceny", przejdź do zakładki "Do wystawienia", z listy wybierz kontrahenta, którego chcesz ocenić.

 • Przy ocenie widoczny jest czas jaki pozostał na wystawienie oceny dla danej transakcji.

Możliwość wystawienia oceny bezpośrednio z modułu Zleceń

 • Z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia
 • W zakładce wysłane odszukaj zlecenia, które chcesz ocenić
 • W nowym oknie pojawi się zlecenie z opcją wystawienie oceny, obok gwiazdek widoczny jest czas jaki pozostał na wystawienie oceny

Statusy płatności w wierszu oferty giełdowej

Statusy płatności w ofercie wskazują jakie oceny płatności otrzymał kontrahent.

Na przykładzie:

 • 2 w terminie
 • 11 z opóźnieniem
 • 3 problemy

Nowość!

Ocena Zlecenia oraz wskazanie statusu płatności

Przykład 1

 • Oceń zlecenie wskazując ilość gwiazdek na przykładzie ocena wskazana 4
 • Wskaż status płatności na przykładzie podany jest status "Płatność w terminie"
 • Przy wystawianiu oceny możesz dodać komentarz
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

Po wystawieniu oceny, nie będzie można jej zmienić.

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny ulegnie zmianie
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Ocena wystawiona" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

Przykład 2

 • Ocena realizacji zlecenia 4 gwiazdki
 • Status płatności "Opłacono z opóźnieniem" - zaznacz jedną z dostępnych opcji

 • Za pomocą tagów możesz wskazać co poszło nie zgodnie z oczekiwaniami przy statusie płatności oraz osobno przy ocenie zlecenia
 • Możesz również dodać komentarz
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny zmieni się
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Ocena wystawiona" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

Przykład 3

 • Ocena realizacji zlecenia 3 gwiazdki
 • Status płatności "Nie zapłacono"

 • Przy użyciu tagów wskarz co poszło nie zgodnie z oczekiwaniami lub pozostaw komentarz
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny zmieni się
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Ocena wystawiona" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

 • Jeśli Twój kontrahent ureguluje należność, możesz zmienić status płatności za pomocą opcji "Zapłacono z opóźnieniem" - wybierz jedną z dostępnych opcji.

 • Status oceny zmieni się na "Opłacono z opóźnieniem"

Nowość!

Ocena zlecenia bez określenia statusu płatności

 • Oceń zlecenie wskazując ilość gwiazdek na przykładzie ocena wskazana 4
 • Status płatności - "Termin płatności jeszcze nie minął"
 • Przy wystawianiu oceny możesz dodać komentarz
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny zmieni się na "Określ status płatności"
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Ocena wystawiona" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

 • Jeśli przy wystawianiu oceny, status płatności nie został określony, w późniejszym czasie możesz powrócić do jego oceny.

 • Jeśli Kontrahent dokona płatności, możesz zatwierdzić status płatności na "Płatność w terminie"

 • Po zapisaniu na liście ocen będzie widoczny status płatności.

 • Jeśli Twój Kontrahent nie dokonał płatności, możesz skorzystać z opcji "Zgłoś problem z płatnością".

 • W tym miejscu możesz obniżyć ocenę gwiazdkową
 • Za pomocą tagów wskaż co poszło nie tak
 • Dodaj komentarz
 • Zapisz a pomocą przycisku "Zgłoś problem"

 • Wszystkie zmiany jakie zostały przez Ciebie wykonane dostępne są w zakładce "Historia zmian"

 • Na koncie Kontrahenta widoczna będzie pierwsza ocena oraz ocena zmieniona
 • Wykres z czerwonym wykrzyknikiem przedstawia liczbę problemów z płatnością
 • Ocena płatności szczegółowo przedstawia dane ile zleceń zostało opłaconych w terminie, ile z opóźnieniem oraz ile jest problemów z płatnością

Nowość!
Aby wyróżnić firmy aktywne, które zawierają transakcje na Platformie Trans.eu wprowadziliśmy zmianę w prezentowaniu oceny ogólnej.

Kiedy będzie widoczna ocena ogólna

 • Ocena ogólna będzie prezentowana w momencie kiedy firma w trakcie ostatnich 12 miesięcy otrzyma minimum 10 ocen od 10 różnych firm. 

Kiedy nie będzie widoczna ocena ogólna

 • Jeżeli firma nie otrzyma w ostatnich 12 miesiącach 10 ocen od 10 różnych firm, nie będzie prezentowana jej ocena ogólna oraz trend. Wciąż widoczne będą poszczególne oceny oraz statystyki płatności. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto może wystawić ocenę?

Ocenę może wystawić każdy pracownik z firmy, posiadający konto na platformie.

Ile razy mogę wystawić ocenę danej firmie?

Ocenie podlega realizacja każdego zlecenia, więc każda zawarta transakcja daje możliwość wystawienia osobnej oceny.

Co jeśli nie zgadzam się z otrzymaną oceną?

Istnieje możliwość jednorazowej odpowiedzi na ocenę, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości lub rzucić inne światło na opisany przez drugą stronę problem.

Jakiego okresu dotyczą widoczne oceny?

Statystyka (średnia ocen oraz wskaźniki satysfakcji kontrahentów z poszczególnych aspektów realizacji zlecenia) liczona jest na podstawie ocen z ostatnich 12 miesięcy (z ostatnich 11 miesięcy + miesiąc bieżący). Natomiast na liście ocen dostępne są wszystkie oceny, jakie otrzymał dany kontrahent.

Czemu nie widać moich wszystkich ocen?

Wyświetlane są oceny z ostatniego roku. Starsze oceny nie są uwzględniane przy prezentacji wskaźników ocen. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania listy ocen wg ilości wystawionych gwiazdek. Aktywny filtr powoduje zawężenie listy wyświetlanych ocen.

Gdzie mogę sprawdzić swoje oceny?

W każdej chwili możesz przeglądać listę swoich ocen w module Oceny, w zakładce Moje Oceny.

Gdzie mogę sprawdzić oceny innej firmy?

Oceny innej firmy można sprawdzić, przeglądając jej profil w module Kontrahenci. Dodatkowo informacje o ocenach wyświetlane są w wielu miejscach w systemie, w których może zostać podjęta decyzja o współpracy z danym kontrahentem.

W jaki sposób mogę poprosić kontrahenta o wystawienie oceny?

Kontrahent jest informowany przez notyfikacje systemowe o ocenach oczekujących na wystawienie. Obecnie nie ma dedykowanej funkcjonalności wysyłania próśb o wystawienie oceny. 

Czy w systemie będzie możliwość wystawienia referencji?

Tak, jednak będzie to osobna funkcjonalność względem ocen. Więcej o referencjach będzie można się dowiedzieć w dedykowanej im sekcji.

Czy będzie możliwość filtrowania ocen?

Tak, przeglądając oceny, można filtrować je po ilości wystawionych gwiazdek. Dodatkowo w module Oceny istnieje możliwość zaawansowanego filtrowania pozostałych do wystawienia oraz wystawionych przez siebie ocen.

Co oznacza ocena całkowita?

Ocena całkowita jest średnią ze wszystkich wystawionych ocen w skali 1-5 gwiazdek z ostatnich 12 miesięcy (z ostatnich 11 miesięcy + miesiąc bieżący).

Jak jest wyliczana średnia z ocen?

Suma ocen w roku / liczba ocen z ostatnich 12 miesięcy (z ostatnich 11 miesięcy + miesiąc bieżący).

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)