Sortowanie na liście kontaktów w komunikatorze

Zaktualizowano 4/8/21 przez Diana

Zapisane w Komunikatorze kontakty można posortować na dwa sposoby:

  1. według nazwiska (A-Z)- ustawienie domyślne

W tym celu:

  • przejdź do "Kontaktów"
  • kliknij "Wszyscy"
  • zaznacz "Nazwisko A-Z"

  1. według firmy (A-Z)

W tym celu:

  • przejdź do "Kontaktów"
  • kliknij "Wszyscy"
  • zaznacz "Nazwa firmy A-Z"

Po zastosowaniu tego sortowania pojawią się liczniki ofert również przy nazwie firmy, które przekierują Cię do wszystkich aktywnych ofert tej firmy na giełdzie. Natomiast liczniki widniejące przy konkretnych osobach analogicznie przekierują Cię do ofert opublikowanych na giełdzie przez tę konkretną osobę.

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)