Publikacja oferty frachtu w trybie Stałe trasy

Zaktualizowano 30/3/22 przez Sylwia

Jeśli jesteś użytkownikiem linii Trans for Forwarders (dla spedytorów) lub CargoOn (dla załadowców) - możesz opublikować fracht wybierając najlepszy dla Ciebie tryb publikacji frachtu. Poniżej dowiesz się, jak działa tryb Stałe trasy.

Warto wcześniej zapoznać się z artykułami: Jak dodać ofertę frachtu? oraz (CargoOn) Stałe trasy dla załadowcy.
  1. Kiedy już masz otwarty formularz dodawania ładunku (Mofuł Frachty > Dodaj fracht) przejdź do prawej części, aby wybrać interesujący Cię tryb publikacji. Zaznacz Stałe trasy.
Step 1 image
  1. Poniżej pojawią Ci się pola do uzupełnienia. Rozwiń listę i wybierz Stała trasę pasująca do parametrów Twojej oferty ładunku.
Step 3 image
  1. Możesz otworzyć listę przewoźników dodanych do Stałej trasy klikając w Pokaż aktywne firmy (liczba 1/1 oznacza, że masz jedna aktywna firmę z 1 dostępnej na liście).
Step 4 image
  1. Po wyświetleniu szczegółów listy pojawi się opcja aktywowania lub dezaktywowania Przewoźników z listy.
Step 5 image
Korzystając z opcji aktywowania lub dezaktywowania wybranych przewoźników ze Stałej trasy masz możliwość ręcznego edytowania i kontrolowania listy bez potrzeby tworzenia osobnych Stałych tras, czy edytowania istniejących.
  1. Przyciski Zmień oznaczają, że możesz edytować te pola. Kliknij na nie, aby zmienić datę czasu składania ofert lub osobę kontaktową.
Step 6 image
  1. Kliknij w Zaplanuj datę publikacji jeśli chcesz wyznaczyć ją na inny dzień i/lub godzinę.
Step 7 image
  1. Możesz też wybrać opcję publikacji tej oferty do przewoźników według kolejności - co 30 min ofertę otrzyma kolejny przewoźnik z listy.
Step 8 image
  1. Gotową ofertę opublikujesz klikając w zielony przycisk Opublikuj fracht.
Step 9 image


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)