Jak dodać ofertę frachtu

Zaktualizowano 26/11/23 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Przeczytaj poniższą instrukcję, aby nauczyć się:

 • jak opublikować ofertę ładunku na giełdzie Trans.eu
 • jak przypisać osoby kontaktowe do oferty
 • jak szybko dodawać oferty ładunku jedna za drugą
 • jak włączyć automatyczne wysyłanie zlecenia

Dodanie oferty frachtu

 1. W menu po lewej stronie wybierz moduł Frachty, Szukaj ładunków lub Giełda pojazdów.

 1. Kliknij w zielony przycisk Dodaj fracht.

 1. Uzupełnij formularz. Pola obowiązkoweoznaczone gwiazdką:
 • data i godzina
 • miejsce załadunku i rozładunku

Dla każdej operacji (załadunek, rozładunek, odprawa celna itd.) masz możliwość ustawienia przedziału dni i godzin. Aby skorzystać z tej opcji wybierz Przedział.

Maksymalny możliwy przedział to 30 dni liczone od wybranego, pierwszego dnia przypadającego na załadunek.
Przedziały dni dla załadunku i rozładunku mogą na siebie nachodzić.
 • wymagania pojazdu: wielkość pojazdu i typ nadwozia

Możesz wybrać maksymalnie 5 typów nadwozia przy jednym formularzu publikacji frachtu

 • w opcji pokaż inne wymagania/ukryj inne wymagania możesz dodać Szczegóły pojazdu
 • jeśli chcesz wyczyścić parametry oferty, możesz zrobić to klikając w przycisk Wyczyść formularz

 • wybierz tryb publikacji frachtu: Giełdy, Do wybranych, Stałe trasy, Reguły automatyczne
 • wprowadź cenę
 • wybierz termin płatności za fracht z dostępnych opcji (możesz ustawić domyślny termin)
 • ustal czas na składanie ofert
 • wybierz osobę kontaktową z listy, do kontaktu z kontrahentami

Od teraz możesz wyznaczyć więcej, niż jedną osobę kontaktową. Jeśli chcesz, aby kontrahenci kontaktowali się tylko do Twoich współpracowników - odhacz siebie z listy.

Domyślnie ustawiony czas na składanie ofert przypada na dzień załadunku, do godziny 23:00 i aktualizuje się na bieżąco po wprowadzeniu zmiany w polu Data Załadunku.

 1. Opublikuj fracht za pomocą zielonego przycisku.

Jeśli chcesz dodać kolejny fracht o podobnych parametrach, to przed publikacją zaznacz pole Dodaj kolejny fracht. Po publikacji tej oferty automatycznie otworzy Ci się formularz z tymi samymi danymi w polach formularza. W ten sposób możesz szybko dodać ofertę o podobnych parametrach.

 1. Opublikowaną ofertę znajdziesz w Module Frachty w zakładce Dodane

Automatyczne wysyłanie zlecenia

Funkcjonalność dzięki, której możesz szybciej zrealizować kolejne kroki w finalizacji procesu logistycznego.
Funkcja dostępna dla użytkowników Trans for Forwarders i CargoON.

Włączenie tej opcji uruchomi proces, dzięki któremu po akceptacji frachtu Twój kontrahent otrzyma od razu zlecenie na Platformie. Nie musisz wprowadzać ręcznie warunków w zleceniu, zostaną one automatycznie uzupełnione.

Usprawnienia możesz włączyć w dwóch miejscach:

 1. 1. W module Zlecenie
 • wybierz przycisk ustawienia

 • z listy ustawień wybierz Frachty
 • opcja Automatyczne wysyłanie zleceń jest wyłączona, suwak jest w kolorze szarym

 • aby włączyć przesuń suwak, kolor zielony oznacza, że Automatyczne wysyłanie zleceń zostało włączone i jest aktywne na kontach wszystkich użytkowników w Twojej firmie

Jeśli opcja jest włączona, a nie chcesz, aby po akceptacji frachtu przez zleceniobiorcę nastąpiła automatyczna wysyłka zlecenia, odznacz ją w formularzu publikacji frachtu.

 1. W ustawieniach na koncie
 • Na Platformie kliknij w ikonę avatara ze zdjęciem lub inicjałami

 • z listy wybierz opcję Ustawienia
 • następnie postępuj według kroków powyżej, z listy ustawień wybierz Frachty i przesuwając suwak, na kolor zielony włącz opcje Automatycznej wysyłki zlecenia


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)