Giełda korporacyjna - spedycja

Zaktualizowano 29/9/22 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders).

Z tego artykułu dowiesz się jak działają giełdy korporacyjne.

  1. Wybierz moduł Kontrahenci.
Step 1 image

Poza przedrostkiem Giełda - możesz nadać nazwę własną. Nazwa musi być unikalna. Możesz stworzyć wiele giełd korporacyjnych.

Step 2 image

W zakładce, na liście znajdą się wszystkie firmy należące do Giełdy korporacyjnej.

Step 3 image

Poza podstawowymi informacjami na liście, pojawia się kolumna "Rola", w której określamy w jakim charakterze występuje dana firma. Taką zakładkę w kontrahentach zobaczą wyłącznie firmy z rolą Zleceniodawcy.

Step 4 image

Firma może występować w roli zarówno zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

  1. Kliknij Filtry, aby przefiltrować oferty.
Step 7 image

W odróżnieniu od Giełdy prywatnej firma dodana do Giełdy korporacyjnej (nie będąca jej kontrahentem) nie staje się nim w momencie dodania.

Step 8 image

Rozwój Giełd korporacyjnych zakłada możliwość zarządzania przewoźnikami, przez dodawanie czy usuwanie członków danej giełdy.

Step 9 image

Skonfigurowana giełda korporacyjna otworzy Ci drogę do dokonania publikacji frachtu na giełdę korporacyjną.

  1. Przejdź do modułu Frachty.
Step 10 image

  1. Wybierz Dodaj fracht.
Step 11 image

Po uzupełniniu danych dotyczących relacji oraz wymagań pojazdu, wybierając tryb publikacji Giełda, przejdź do pola Odbiorcy.

Step 12 image

Na liście u wszystkich firm w roli zleceniodawca, pojawia się skonfigurowana przez Ciebie Giełda.

  1. Wybierz pozycję Giełda (z Twoją nazwą) i dokonaj publikacji.
Step 13 image

Zostając we Frachtach, w zakładce "Wysłane" na liście pojawia się opublikowana oferta zawierająca informacje o grupie odbiorców, do której została skierowana.

Step 14 image

W filtrach, na danej zakładce, w polu Typ publikacji pojawi się utworzona przez Ciebie Giełda. Umożliwi to przefiltrowanie ofert za pomocą typu publikacji.

Step 15 image

Oferty opublikowane w ramach utworzonej Giełdy trafią do członków giełdy korporacyjnej występujących w roli zleceniobiorcy.

Step 16 image

Inny zleceniodawcy znajdą wszystkie oferty opublikowane w ramach giełdy korporacyjnej otwierając giełdę ładunków, wybierając WIĘCEJ FILTRÓW, źródło ofert ładunków: Giełda korporacyjna (z Twoją nazwą).

Step 17 image

Pamiętaj że będzie to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy załadowcy będą mieli przypisane obie role.

Step 18 image


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)