Dodanie oferty frachtu

Zaktualizowano 31/3/22 przez Sylwia

Dodanie oferty frachtu

Istnieją dwa szybkie sposoby na dodanie oferty frachtu, z których możesz korzystać.

 1. W menu po lewej stronie wybierz moduł Frachty i otwórz zakładkę Wysłane. Kliknij w zielony przycisk Dodaj fracht.

 • Uzupełnij formularz i kliknij w przycisk Przejdź dalej (możesz też wybrać przycisk Zapisz wersję roboczą jeśli chcesz wrócić do wypełniania formularza później).

Pamiętaj

Zgłaszając ofertę, możesz teraz wskazać wiele typów nadwozia - ogranicza to liczbę powielonych ofert i zwiększa przejrzystość giełdy. 
 • Wybierz, gdzie chcesz wysłać fracht, określ jego cenę oraz termin płatności. Kliknij na zielony przycisk Opublikuj fracht.

 • Twoja oferta frachtu jest już widoczna na Giełdzie ładunków.

 1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Giełda i kliknij w opcję Giełda ładunków. Kliknij w przycisk Dodaj fracht. Uzupełnij dane w formularzu.

Określenie zakresu temperatury

 • Jeśli Twój ładunek jest wrażliwy na temperaturę, wprowadzając parametry oferty możesz określić zakres temperatur w jakiej ładunek ma być transportowany. Dostępny dla wybranych typów pojazdów: chłodnia, hakówka, izoterma, cysterna spożywcza, cysterna chemiczna, cysterna gazowa, cysterna paliwowa, inna cysterna, 20' cysterna.
 • Po uzupełnieniu potrzebnych informacji naciśnij przycisk Przejdź dalej i kontynuuj publikację oferty frachtu.

Potwierdzanie aktualności oferty frachtu

 • Aby potwierdzić aktualność oferty, wybierz kolejno: Moduł Frachty > zakładka wysłane > wybierz ofertę, która opublikowana została na Giełdę ładunków > Potwierdź aktualność oferty

Ofertę można "aktualizować" dowolną liczbę razy, co 15 minut, bez konieczności dodawania kolejnej.

 • Po wybraniu opcji "Potwierdź aktualność oferty" pojawi się komunikat z informacją, jak działa dana funkcja.

 • Po potwierdzeniu w lewym dolnym rogu pojawi się informacja Fracht został odświeżony. Twoja oferta pojawi się na górze tabeli

 • Jeśli opcja Potwierdź aktualność oferty jest wyszarzona, to oznacza, że jest niedostępna. Po najechaniu na nią pojawi się informacja za jaki czas będzie możliwe ponowne zgłoszenie frachtu.

Potwierdzenie aktualności oferty możliwe jest przez cały czas trwania publikacji.

 • Jeżeli aktualizowana oferta była już negocjowana, proces ten będzie kontynuowany. Historia negocjacji jest nadal dostępna dla obu stron.
 • Jeżeli aktualizowana oferta była już przeglądana przez przewoźnika, będzie widoczna jako przeczytana. 

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)