Operacje na frachtach odebranych

Zaktualizowano 10/5/23 przez Diana

Rodzaje ofert przechowywanych we Frachtach Odebranych

Moduł Frachty współdzielisz z pozostałymi pracownikami w Twojej firmie. Do zakładki Odebrane trafiają wszystkie oferty:

  • giełdowe, negocjowane w imieniu Twojej firmy
  • prywatne, przesłane bezpośrednio do firmy, którą reprezentujesz
  • SmartMatch

Filtrowanie, sortowanie oraz zarządzanie ofertami odebranymi

Do Twojej dyspozycji w zakładce Odebrane pozostaje wyszukiwarka oraz rozbudowane filtry, które w szybki sposób pozwolą Ci dotrzeć do konkretnej oferty.

Masz możliwość sortowania kolumn, na których po najechaniu pojawi się ikona dłoni.

Na liście frachtów odebranych przy poszczególnych ofertach (o odpowiednich statusach) masz możliwość wykonania operacji takich jak: odrzucenie czy archiwizowane oferty.

Do frachtów prywatnych oraz SmartMatch masz możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej. W tym celu w kolumnie Pracownik kliknij PRZYPISZ, a następnie wybierz z listy osobę/osoby. W tym miejscu dokonasz również zmiany osoby odpowiedzialnej za fracht klikając na ikonę "ołówka", która pojawi się po najechaniu myszką na imię i nazwisko pracownika.

Informacje o ofercie i załadowcy

Na liście, w zakładce Odebrane, klikając w dowolną pozycję, z prawej strony wysunie się okno w którym w poszczególnych zakładkach znajdziesz szczegółowe informacje o konkretnej ofercie i załadowcy.

Składanie oferty cenowej

  • Dla ofert giełdowych przesłanie oferty odbywa się zarówno z poziomu giełdy ładunków jak i okna rozmowy o ofercie.
  • Dla otrzymanych ofert prywatnych bądź SmartMatch negocjacje można prowadzić wyłącznie w module Frachty Odebrane, rozpoczynając od złożenia oferty bądź akceptacji już nadesłanej propozycji cenowej w formie Kup Teraz.

Aby przesłać propozycję cenową dla jednej z wyżej wymienionych ofert, kliknij w daną pozycję na liście. Wysunie się okno ze szczegółami oferty. W polu Stawka wprowadź kwotę, a następnie wybierz Wyślij ofertę.

Jeśli nie jesteś zainteresowany ofertą wybierz Nie tym razem, a oferta trafi do Archiwum Odebranych ze statusem Zakończono.

Wyjątkowy rodzaj oferty prywatnej skierowanej przez załadowcę do spedytora (obsługiwany wyłącznie w linii produktowej TFF) umożliwia z poziomu zakładki Odebrane w szczegółach danej oferty, dokonanie publikacji tej konkretnej oferty w celu pozyskania ofert przewoźników, którzy docelowo podjęliby się realizacji usługi transportowej.

Z poziomu zakładki Odebrane, w szczegółach oferty w zakładce Oferty przewoźników masz możliwość zarówno śledzenia napływających od przewoźników ofert jak i prowadzenia negocjacji, aby ostatecznie w oparciu o podane stawki, złożyć swoją propozycję cenową załadowcy.

Opublikowany na bazie oferty prywatnej fracht trafia również do zakładki Wysłane, w której ukończysz transakcję z przewoźnikiem, w przypadku gdy Twoja oferta zostanie zaakceptowana przez załadowcę.

Niezależnie od rodzaju oferty przesyłając propozycję cenową na liście Frachtów odebranych, w kolumnie pracownik, zostaniesz automatycznie przypisany do danego frachtu.

Negocjowanie ofert odebranych we Frachtach

W zakładce Odebrane przechodząc do okna ze szczegółami oferty masz możliwość:

  1. Negocjowania stawki z załadowcą. W tym celu w polu stawka zmień zaproponowaną przez załadowcę kwotę, a następnie kliknij Wyślij
Przesłana propozycja dla oferty giełdowej ważna jest 15 minut (niebieska linia odmierza czas), prywatnej do końca dnia przypadającego na załadunek.
  1. Zaakceptujesz ofertę załadowcy wybierając Akceptuj.
Jeśli Twoja oferta zostanie wybrana do czasu aż nie postanowisz jej zarchiwizować pozostanie we Frachtach w zakładce Odebrane, ze statusem Zaakceptowano.
  1. Odrzucić ofertę załadowcy wybierając Odrzuć.
Dla ofert prywatnych: Odrzucenie oferty cenowej automatycznie przenosi fracht do Archiwum Odebranych.

Dla ofert giełdowych: Odrzucenie dotyczy konkretnej propozycji cenowej, dlatego oferta dalej pozostaje na liście i każda ze stron może dalej składać swoje oferty cenowe.
  1. Definitywnego zakończania negocjacji wybierając Zakończ negocjację.
Wybierając Zakończ negocjację zarówno Ty jak i załadowca nie będziecie mogli w ramach danego frachtu, przesyłać kolejnych propozycji cenowych, a oferta trafi do zakładki Archiwum Odebranych.

Monitorowanie przebiegu negocjacji

Z poziomu listy we Frachtach odebranych możesz śledzić statusy poszczególnych ofert.

Natomiast z poziomu szczegółów danej oferty masz możliwość wyświetlić historię prowadzonych negocjacji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)