QuickPay dla przewoźników

Zaktualizowano 2/8/22 przez Szczepan

QuickPay to usługa dzięki której wybierając frachty oznaczone znakiem QuickPay, jako Zleceniobiorca, możesz otrzymać płatność za wykonane zlecenie już w 48 godzin.

Jak obsłużyć fracht z dostępną usługą QuickPay?

Uwaga:
Jako zleceniobiorca możesz skorzystać z usługi, jeżeli Twoja firma jest zarejestrowana na terenie Polski.

Poniższy opis procesu przedstawia, jak zdeklarować chęć skorzystania z usługi QuickPay oraz złożyć wymagane przez zleceniodawcę dokumenty.

 1. Wejdź w zakładkę Giełda ładunków.

 1. Otwórz interesującą Cię ofertę frachtu oznaczoną logo usługi. W zakładce QuickPay, znajdziesz podstawowe ingormacje o aktualnym sposobie działania usługi.

 1. Klikając Akceptuj ofertę, złożysz ofertę na wykonanie tej usługi oraz dostaniesz powiadomienie o wysłaniu oferty do załadowcy. 
Informacja:
Załadowca nie jest informowany o chęci skorzystania z usługi QuickPay.

Jeżeli chcesz sprawdzić jak wygląda proces po stronie zleceniodawcy kliknij tutaj.

 1. Jeśli Twoja oferta została wybrana przez załadowcę i doszło do akceptacji transakcji, w module rozliczenia masz możliwość złożenia wniosku - informuje o tym status rozliczenia:
 • "Złóż wniosek" - pod statusem zobaczysz liczbę dni, która pozostała Ci na złożenie wniosku. Na złożenie wniosku masz 45 dni od momentu zawarcia transakcji,
 • w innym wypadku status finansowania rozliczenia zostanie zmieniony na "Przeterminowany" i złożenie wniosku nie będzie możliwe.

Funkcja dostępna jest z poziomu listy lub z szuflady danego rozliczenia.

 1. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi usługi - złóż wniosek.

 1. Wypełnij wniosek
Uwaga:
Podczas wypełniania wniosku, konieczne jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych pól. Termin płatności i cena domyślnie zostaną pobrane z frachtu, jednak jeżeli dane na fakturze różnią się od danych na frachcie, to należy je poprawić zgodnie z fakturą.

Dołącz wymagane załączniki:

- skan faktury wraz z opisem, który pozwoli użytkownikowi identyfikację dokumentu,

- zlecenie transportowe wraz z opisem,

- list przewozowy.

Informacja:
Nie są obsługiwane faktury zbiorcze, więc dodana faktura powinna obejmować tylko zlecenie, na które została zawarta transakcja i jest składany wniosek.
Uwaga:
Po dołączeniu wymaganych dokumentów konieczna jest akceptacja regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Po dodaniu faktury, zostanie na nią automatycznie nałożona informacja o cesji na rzecz faktora. Jeżeli ostatecznie nie dojdzie do finansowania, to informacja o cesji zostanie zdjęta z faktury.
Ważne:
Konieczna jest jednorazowa weryfikacja konta Twojej firmy ze strony Transcash S.A.

 • Dla obecnych klientów numer konta zostanie pobrany automatycznie. 
 • Dla nowych klientów numer zostanie pobrany z białej listy podatników. Jeżeli występuje więcej niż jeden numer, system poprosi o wybranie docelowego numeru konta. 
 • Jeżeli nie ma rachunku na białej liście podatników, system poprosi o podanie numeru za pomocą usługi Bluemedia.

 • W razie braku autoryzacji konta bankowego wymagany jest kontakt z Transcash S.A.

 1. Po pomyślnej weryfikacji konta możesz złożyć wniosek. Przekażemy go najpierw do zleceniodawcy w celu potwierdzenia poprawności załączonych dokumentów i faktu realizacji usługi, a następnie po potwierdzeniu przez zleceniodawcę, wniosek zostanie rozpatrzony przez naszego partnera finansowego Transcash S.A.
 • Zleceniodawca ma na potwierdzenie dokumentów czas do momentu upłynięcia terminu 45 dni od akceptacji frachtu.
 • Jeżeli nie potwierdzi dokumentów w wymaganym czasie, wniosek zostanie anulowany, a rozliczenie zmieni status na "Przeterminowane".

 1. Po złożeniu wniosku uzyskasz potwierdzenie (w tym potwierdzenie na mail) z podstawowymi danymi złożonymi we wniosku.

 1. Na liście wniosków z rozliczeniami, zlecenie ma status Weryfikacja przez zleceniodawcę:
 • Jeżeli nie minęło 45 dni od momentu akceptacji frachtu, zleceniobiorca może złożyć taki wniosek ponownie.

 • Status po odrzuceniu zostanie zmieniony na "Odrzucone przez zleceniodawcę", poniżej będzie prezentowana liczba dni na ponowne złożenie wniosku. Po wybraniu opcji ponownego złożenia wniosku, zostaną podstawione dane z poprzedniego wniosku wraz z możliwością edycji.
 1. Otrzymujesz informację o potwierdzeniu dokumentów przez zleceniodawcę i rozpoczęciu rozpatrywania wniosku przez Transcash S.A.

Każda zmiana statusu widoczna jest na liście rozliczeń potwierdzona powiadomieniem. Status zmieniany jest zgodnie z procesem realizowanym przez Transcash S.A. W szczegółach rozliczenia widoczna jest informacja o aktualnym statusie finansowania.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)