TfS Raporty

Zaktualizowano 10/9/19 przez Szczepan

Moduł raportów

Na platformie Trans.eu masz stały dostęp do raportów dotyczących realizacji przewozów. Dzięki temu w łatwy sposób możesz zarządzać metrykami efektywności, jakości czy ceny.

Raport ofert frachtów

Na wykresie widać sumaryczne wartości zaakceptowanych ofert w danym okresie. Po najechaniu kursorem na dowolny punkt wykresu możesz sprawdzić szczegółową różnicę pomiędzy kwotą zaakceptowanych ofert a najniższymi ofertami, jakie wpłynęły.

Raport sposobów publikacji

Ten raport pokazuje, z jakich źródeł przychodzi najwięcej ofert oraz ile spośród nich jest akceptowanych. Dzięki temu łatwo stwierdzić, które sposoby publikacji frachtów są najskuteczniejsze.

Raport niepowodzeń publikacji

Wykres odnosi się wyłącznie do propozycji frachtów, które nie zostały zrealizowane. Pokazuje, jakie są powody niepowodzeń - czy oferty zostały odrzucone, anulowane (wycofane z publikacji przez Załadowcę), czy nie było ofert od Przewoźników lub, czy nie udało się wybrać żadnej z przesłanych ofert.

Filtrowanie raportów

Wszystkie raporty można filtrować po zakresie dat, pracownikach, którzy publikowali oferty frachtów oraz walucie, w jakiej opublikowana została oferta frachtu.

Pobieranie raportów

Każdy raport można pobrać z Platformy Trans.eu - do wydruku jako plik PDF oraz do dalszej analizy w formacie CSV.


Na ile ten materiał był pomocny?