TfS Oceny

Zaktualizowano 19/2/20 przez Ania

Możliwość oceny kontrahenta po realizacji usługi to narzędzie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zawieranych na Giełdzie ładunków i pojazdów. Dzięki niemu możemy ostrzec innych potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwym przewoźnikiem czy spedytorem lub przeciwnie, możemy polecić im dobrego płatnika i godnego zaufania partnera biznesowego. Na nowej Platformie system ocen przeszedł lifting, a wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlał rzeczywistą jakość współpracy z kontrahentem i wspierał w podejmowaniu właściwych decyzji.

Nowe podejście do oceniania: 2 najważniejsze powody zmian oraz rozwiązania:

  1. Klienci korzystający z wersji instalacyjnych zgłaszali nam, że wystawianie ocen odbywa się w sposób nieetyczny - zapłata za usługę warunkowana była wystawieniem pozytywnego komentarza lub usunięciem negatywnej opinii. Dlatego od teraz rozdzielamy ocenę współpracy podczas realizowania transakcji od kwestii związanych z płatnościami (szczegóły poniżej).
  2. Dotychczas ocenie podlegał całokształt współpracy, a do średniej ocen wliczane były wszystkie opinie, nawet sprzed wielu lat. Nasza branża jest niezwykle dynamiczna, dlatego dostęp do aktualnych i precyzyjnych informacji o jakości kontrahentów w różnych aspektach jest tak istotny. Stąd pomysł, by przy użyciu tagów oceniać precyzyjnie każdą transakcję i każdy zaakceptowany fracht, a do średniej ocen wliczać tylko oceny z ostatnich 12 miesięcy (co motywuje do utrzymywania wysokiej jakości każdego dnia).

Wszystko po to, aby system ocen jak najlepiej odzwierciedlał rzeczywistą jakość współpracy z kontrahentem i wspierał w podejmowaniu właściwych decyzji.

Nowości w systemie ocen na Platformie Trans.eu - szczegóły:

  • każda zawarta na Platformie transakcja oraz każdy zaakceptowany fracht podlega ocenie - dzięki temu informacja na temat jakości współpracy z firmami będzie zawsze aktualna i wiarygodna,
  • gwiazdkowy system ocen w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą,
  • jeśli oceniający nie wystawi najwyższej noty, może skorzystać z tagów i wskazać jeden z obszarów, w którym coś poszło nie tak: dostarczenie dokumentów, komunikacja, dbałość o towar, zgodność usługi z ustaleniami, terminowość,

Oceny na Platformie Trans.eu
  • kontrahent ma szansę ustosunkowania się do oceny, jeśli się z nią nie zgadza - może udzielić jednorazowej odpowiedzi.
  • na ocenę współpracy przy realizacji zlecenia, obie firmy mają po 30 dni (nie trzeba czekać do upływu terminu płatności),
  • Przewoźnik może zgłosić problem z płatnością dotyczący każdej zawartej na Platformie transakcji i każdego zaakceptowanego frachtu w ciągu 120 dni od daty rozładunku. Takie zgłoszenie wpływa na wskaźnik oceny płatności kontrahenta, który może ustosunkować się do zgłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

Kiedy mogę wystawić ocenę?

Wystawić ocenę można po upływie daty rozładunku danego zlecenia.

Jak wystawić ocenę?

Ocenę można wystawić w module Oceny, w zakładce "Do wystawienia". Ocenie podlega każda transakcja zawarta na giełdzie oraz każdy zaakceptowany fracht.

Oceny na Platformie Trans.eu

Przy ocenie widoczny jest czas jaki pozostał na wystawienie oceny dla danej transakcji.

Oceny na Platformie Trans.eu

Przy wystawianiu oceny można dodać komentarz.

Oceny na Platformie Trans.eu

W zakładce Archiwum widoczne będą ocenione transakcje.

Oceny na Platformie Trans.eu

Oraz transakcje o statusie "Brak oceny", jeśli dana transakcja nie została oceniona i minął czas na jej wystawienie.

Oceny na Platformie Trans.eu
Kto może wystawić ocenę?

Ocenę może wystawić każdy pracownik firmy, która zawarła transakcję.

Czy mogę zmienić ocenę?

Po wystawieniu oceny nie ma możliwości jej zmiany.

Oceny na Platformie Trans.eu
Ile razy mogę wystawić ocenę?

Ocenie podlega realizacja każdego zlecenia, więc każda zawarta transakcja daje możliwość wystawienia osobnej oceny, przy czym jedną transakcję można ocenić raz.

Co jeśli nie zgadzam się z otrzymaną oceną?

Istnieje możliwość jednorazowej odpowiedzi na ocenę, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości lub rzucić inne światło na opisany przez drugą stronę problem.

Oceny na Platformie Trans.eu

Jakiego okresu dotyczą widoczne oceny?

Statystyka (średnia ocen oraz wskaźniki satysfakcji kontrahentów z poszczególnych aspektów realizacji zlecenia) liczona jest na podstawie ocen z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast na liście ocen dostępne są wszystkie oceny, jakie otrzymał dany kontrahent.

Czemu nie widać moich wszystkich ocen?

Wyświetlane są oceny z ostatniego roku. Starsze oceny nie są uwzględniane przy prezentacji wskaźników ocen. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania listy ocen wg ilości wystawionych gwiazdek. Aktywny filtr powoduje zawężenie listy wyświetlanych ocen.

Gdzie mogę sprawdzić swoje oceny?

W każdej chwili możesz przeglądać listę swoich ocen w module Oceny, w zakładce Moje Oceny.

Oceny na Platformie Trans.eu

Gdzie mogę sprawdzić oceny innej firmy?

Oceny innej firmy można sprawdzić, przeglądając jej profil w module Kontrahenci. Dodatkowo informacje o ocenach wyświetlane są w wielu miejscach w systemie, w których może zostać podjęta decyzja o współpracy z danym kontrahentem.

W jaki sposób mogę poprosić kontrahenta o wystawienie oceny?

Kontrahent jest informowany przez notyfikacje systemowe o ocenach oczekujących na wystawienie. Obecnie nie ma dedykowanej funkcjonalności wysyłania próśb o wystawienie oceny. 

Oceny na Platformie Trans.eu
Czy jest możliwość filtrowania ocen?

Tak, przeglądając oceny, można filtrować je po ilości wystawionych gwiazdek. Dodatkowo w module Oceny istnieje możliwość zaawansowanego filtrowania pozostałych do wystawienia oraz wystawionych przez siebie ocen.

Co oznacza ocena całkowita?

Ocena całkowita jest średnią ze wszystkich wystawionych ocen w skali 1-5 gwiazdek z ostatnich 12 miesięcy.

Jak jest wyliczana średnia z ocen?

Suma ocen w roku / liczba ocen z ostatnich 12 miesięcy.


Na ile ten materiał był pomocny?