Zarządzanie stanowiskiem w magazynie

Zaktualizowano 7/12/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają wykupiony produkt Dock Scheduler i moduł Harmonogramy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dodać stanowisko do magazynu
 • gdzie przejrzeć i edytować istniejące stanowiska
 • jak przełączać widok stanowiska
 • jak zablokować, wyłączyć lub usunąć stanowisko

Tworzenie nowych stanowisk w magazynie

Nowe stanowisko dodasz w module Harmonogramy.

 1. Kliknij w przycisk Więcej i wybierając opcję Dodaj stanowisko.
 2. Uzupełnij wymagane dane (Ilość stanowisk, rodzaj stanowiska, nazwę stanowiska, oraz typ obsługiwanej operacji).

 1. Kliknij w przycisk DODAJ KOLEJNE STANOWISKO, aby stworzyć następne stanowiska z innymi ustawieniami.
 2. Dodane stanowiska zobaczysz jako osobna kolumna w harmonogramie magazynu (1). Możesz przesunąć widok harmonogramu klikając w strzałki prawo-lewo (2).

Pod strzałką (3) przy nazwie stanowiska znajdziesz okno z ustawieniami.

Zmiana ustawień stanowiska

Wejdź w ustawienia stanowiska klikając w strzałkę przy nazwie wybranego stanowiska.

W oknie ustawień możesz edytować dostępność stanowiska, zmiany czasowe lub stały czas jego pracy.

Jeśli chcesz przejrzeć wszystkie stanowiska dostępne w magazynie, kliknij w przycisk Więcej i wybierz opcję Ustawienia magazynu. Otwórz zakładkę Stanowiska. Zobaczysz listę wszystkich dostępnych stanowisk. Kliknij w przycisk EDYTUJ, aby wprowadzić zmiany w wybranym stanowisku.

Czas pracy stanowiska

Czas pracy stanowiska domyślnie jest ustawiony tak samo, jak całego magazynu Jeśli jednak chcesz dla stanowiska wybrać inne ustawienia czasu pracy - wejdź w Ustawienia stanowiska i wybierz zakładkę Zmiany czasu lub Stały czas pracy.

W zakładce Zmiany czasu możesz ustawić inne godziny funkcjonowania stanowiska w określonych terminach - np. na okres wakacyjny, czy świąteczny.

Jeśli chcesz zmienić stałe godziny pracy stanowiska - zrobisz to w zakładce Stały czas pracy.

Kliknij przycisk EDYTUJ, następnie wybierz opcję trybu pracy: Indywidualny. Wprowadź nowe godziny pracy stanowiska.

Zapisz wprowadzone zmiany.

Dostępność, wyłączanie i usuwanie stanowiska

Zarządzanie dostępnością stanowiska działa tak samo, jak w całym magazynie. Jeśli zdecydujesz się, aby ograniczyć dostęp do stanowiska możesz wybrać jedną z opcji:

Zablokowanie stanowiska - na stanowisku nie będzie można dodać kolejnych okien czasowych i dokonać awizacji. Użytkownicy zobaczą informację, że stanowisko jest zablokowane.

Wyłączenie stanowiska - ma taki sam efekt, jak zablokowanie, ale dodatkowo stanowisko nie będzie widoczne dla przewoźników.

Usunięcie stanowiska - spowoduje nieodwracalną utratę stanowiska wraz z jego historią okien czasowych i awizacji

Możesz wyłączyć lub usunąć stanowisko tylko, jeśli nie masz na nim aktualnie zaplanowanych awizacji lub okien czasowych.
 1. Wejdź w Ustawienia magazynu klikając w strzałkę przy nazwie stanowiska.

 1. Jeśli chcesz zablokować, wyłączyć lub usunąć stanowisko - kliknij w odpowiedni przycisk, po czym zatwierdź swoją decyzję.
 1. W każdej chwili możesz ponownie odblokować lub włączyć stanowisko.
Jeśli usuniesz stanowisko to utracisz je bezpowrotnie wraz z informacjami, które zawierało (okna czasowe, awizacje).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)