Zarządzanie stanowiskiem w magazynie

Zaktualizowano 11/5/23 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają wykupiony produkt Dock Scheduler i moduł Harmonogramy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dodać stanowisko do magazynu
 • gdzie przejrzeć i edytować istniejące stanowiska
 • jak przełączać widok stanowiska
 • jak zablokować, wyłączyć lub usunąć stanowisko

Tworzenie nowych stanowisk w magazynie

Nowe stanowisko dodasz w module Harmonogramy.

 1. Kliknij w przycisk Więcej i wybierając opcję Dodaj stanowisko.
 2. Uzupełnij wymagane dane (Ilość stanowisk, rodzaj stanowiska, nazwę stanowiska, oraz typ obsługiwanej operacji).

Czy wiesz, że...
jeśli Twój magazyn ma określony tylko jeden typ operacji na magazynie (załadunek lub rozładunek) to dodając nowe stanowisko będziesz mógł określić tylko ten sam typ operacji co magazyn.
 1. Kliknij w przycisk DODAJ KOLEJNE STANOWISKO, aby stworzyć następne stanowiska z innymi ustawieniami.
 2. Dodane stanowiska zobaczysz jako osobna kolumna w harmonogramie magazynu (1). Możesz przesunąć widok harmonogramu klikając w strzałki prawo-lewo (2).

Pod strzałką (3) przy nazwie stanowiska znajdziesz okno z ustawieniami.

Zmiana ustawień stanowiska

Wejdź w ustawienia stanowiska klikając w strzałkę przy nazwie wybranego stanowiska.

W oknie ustawień możesz edytować dostępność stanowiska, zmiany czasowe lub stały czas jego pracy.

Jeśli chcesz przejrzeć wszystkie stanowiska dostępne w magazynie, kliknij w przycisk Więcej i wybierz opcję Ustawienia magazynu. Otwórz zakładkę Stanowiska. Zobaczysz listę wszystkich dostępnych stanowisk. Kliknij w przycisk EDYTUJ, aby wprowadzić zmiany w wybranym stanowisku.

Czas pracy stanowiska

Czas pracy stanowiska domyślnie jest ustawiony tak samo, jak całego magazynu Jeśli jednak chcesz dla stanowiska wybrać inne ustawienia czasu pracy - wejdź w Ustawienia stanowiska i wybierz zakładkę Zmiany czasu lub Stały czas pracy.

W zakładce Zmiany czasu możesz ustawić inne godziny funkcjonowania stanowiska w określonych terminach - np. na okres wakacyjny, czy świąteczny.

Jeśli chcesz zmienić stałe godziny pracy stanowiska - zrobisz to w zakładce Stały czas pracy.

Kliknij przycisk EDYTUJ, następnie wybierz opcję trybu pracy: Indywidualny. Wprowadź nowe godziny pracy stanowiska.

Zapisz wprowadzone zmiany.

Dostępność, wyłączanie i usuwanie stanowiska

Zarządzanie dostępnością stanowiska działa tak samo, jak w całym magazynie. Jeśli zdecydujesz się, aby ograniczyć dostęp do stanowiska możesz wybrać jedną z opcji:

Zablokowanie stanowiska - na stanowisku nie będzie można dodać kolejnych okien czasowych i dokonać awizacji. Użytkownicy zobaczą informację, że stanowisko jest zablokowane.

Wyłączenie stanowiska - ma taki sam efekt, jak zablokowanie, ale dodatkowo stanowisko nie będzie widoczne dla przewoźników.

Usunięcie stanowiska - spowoduje nieodwracalną utratę stanowiska wraz z jego historią okien czasowych i awizacji

Możesz wyłączyć lub usunąć stanowisko tylko, jeśli nie masz na nim aktualnie zaplanowanych awizacji lub okien czasowych.
 1. Wejdź w Ustawienia magazynu klikając w strzałkę przy nazwie stanowiska.

 1. Jeśli chcesz zablokować, wyłączyć lub usunąć stanowisko - kliknij w odpowiedni przycisk, po czym zatwierdź swoją decyzję.
 1. W każdej chwili możesz ponownie odblokować lub włączyć stanowisko.
Jeśli usuniesz stanowisko to utracisz je bezpowrotnie wraz z informacjami, które zawierało (okna czasowe, awizacje).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)