Zarządzanie magazynem

Zaktualizowano 29/9/23 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają dostęp do produktu Dock Scheduler i modułu Harmonogramy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak stworzyć nowy magazyn
 • jak skonfigurować sloty w magazynie
 • gdzie edytować czas pracy magazynu
 • jak zablokować, wyłączyć lub usunąć magazyn

Tworzenie nowego magazynu

 1. Z paska menu głównego wybierz moduł Harmonogramy.
 2. Dodaj pierwszy magazyn, klikając w przycisk Więcej, a następnie Dodaj nowy magazyn.

 1. Uzupełnij wymagane pola formularza.
 • [Dane magazynu] Uzupełnij wymagane pola (określ nazwę magazynu, jego lokalizację oraz typ operacji).
W tym oknie możesz też ustalić własny szablon awizacji. Rozwiń listę i wybierz własny szablon lub naciśnij przycisk Dodaj nowy szablon. O tym, jak go stworzyć dowiesz się z artykułu Szablony Awizacji.
 • [Konfiguracja slotów] Ustaw czas slotu (od 5 do 120 min) oraz domyślny czas operacji, po czym kliknij Dalej.
Zauważ, że określenie godzin pracy magazynu opiera się na ustawionych przez Ciebie wcześniej podstawowych jednostkach slotu, tj. jeśli ustawisz czas slotu na 5 min to rozwijając opcje ustawienia godziny pracy magazynu możesz ustawiać ten czas co 5 min.
Zauważ, że możesz stworzyć elastyczne harmonogramy pracy Twoich magazynów. Określ czas jednostki (slot), a następnie wyznacz domyślny czas operacji.

Jeśli ustawisz taki sam czas jednostki (slot) co domyślny czas operacji to przewoźnik będzie mógł się awizować tak, aby pomiędzy awizacjami wciąż pozostawał dostępny czas wymagany do przeprowadzenia operacji.

Jeśli jednak ustawisz inny czas jednostki (slot) umożliwisz tym samym elastyczne korzystanie z harmonogramu po stronie przewoźnika. Takie ustawienia są szczególnie przydatne w przypadku, gdy w magazynie realizowane są operacje o zmiennym czasie trwania.

 • [Czas pracy] Określ czas pracy magazynu (godziny i dni pracy), po czym kliknij Dalej.
 • [Przerwy] Określ przerwy w pracy magazynu. W tym czasie nie będzie możliwy załadunek lub rozładunek, po czym kliknij Dodaj magazyn.

Konfiguracja slotów w magazynie

Konfiguracja slotów magazynu ma wpływ na układanie harmonogramów awizacji i okien czasowych w całym magazynie, w każdym z jego stanowisk.

 1. Ustaw jednostkę czasu slotu (od 5 do 120 min). Posłuży Ci on do określenia siatki harmonogramu magazynu. Czas operacji w tym magazynie będzie wielokrotnością slotu.
 1. Następnie wybierz domyślny czas operacji - ile czasu potrzebujesz na załadunek/rozładunek jednego pojazdu. Posłuży on jako podstawowy czas operacji.

Zauważ, że Twój wybór jest ograniczony. Opiera się on na podanym wyżej przez Ciebie czasie jednostki (slot). Domyślny czas operacji jest wielokrotnością slotu.

Edycja konfiguracji slotów magazynu

Jeśli chcesz zmienić obecną konfigurację slotów Twojego magazynu - wybierz Więcej --> Ustawienia magazynu. Następnie kliknij w przycisk Zaplanuj nową.

Wprowadź nowe wartości czasu jednostki (slot) i domyślnego czasu operacji, po czym wybierz dzień, od którego ta konfiguracja wejdzie w życie. Następnie Zapisz zmiany.

Nowa konfiguracja wejdzie w życie z ustawionym dniem zmian. Można ją zmienić najwcześniej od następnego dnia kalendarzowego.

Po zapisaniu zmian zobaczysz zaplanowaną konfigurację na liście Aktywnych konfiguracji slotu.

Kiedy nowa konfiguracja slotów magazynu wejdzie w życie, wcześniejsze konfiguracje przerzucą się do zakładki Archiwalne.

Czas pracy magazynu

Godziny pracy magazynu określasz w formularzu tworzącym nowy magazyn. (przycisk Więcej ➝ Dodaj nowy magazyn).

Jeśli chcesz zmienić ustawienia godzin pracy magazynu - kliknij w przycisk Więcej, a następnie Ustawienia magazynu.

W zakładce Zmiany czasowe możesz określić godziny pracy magazynu w okresie świątecznym, wakacyjnym lub przy innej okazji. Pamiętaj, że te zmiany nadpiszą podstawowe ustawienia godzin pracy magazynu.

Podstawowe ustawienia zmienisz w zakładce Stały czas pracy. Otwórz ją i kliknij w przycisk EDYTUJ.

Dostępność, wyłączanie i usuwanie magazynu

Zarządzaj dostępnością swojego magazynu. Jeśli pojawi się u Ciebie taka potrzeba - zablokuj, wyłącz lub usuń magazyn.

Zablokowanie magazynu - zablokowany magazyn będzie wciąż widoczny, ale wyłączysz możliwość dodania okna czasowego lub awizowania się na tym magazynie.

Wyłączenie magazynu - magazyn nie będzie widoczny, wyłączysz też możliwość dodania okna czasowego lub awizowania się na tym magazynie.

Usunięcie magazynu - wiąże się z utratą stworzonych stanowisk, oraz okien czasowych i awizacji, które się na nich odbyły.

Jeśli masz zaplanowaną awizację lub okno czasowe w danym magazynie - opcje zablokowania, wyłączenia i usunięcia będą niedostępne do czasu zakończenia tej czynności.
 1. Kliknij w przycisk Więcej ➝ Ustawienia magazynu, by otworzyć ustawienia dostępności magazynu.

 1. Jeśli chcesz zablokować, wyłączyć lub usunąć magazyn - kliknij w odpowiedni przycisk, po czym zatwierdź swoją decyzję.
 1. W każdej chwili możesz ponownie odblokować lub włączyć magazyn.
Jeśli usuniesz magazyn to utracisz go bezpowrotnie wraz z informacjami, które zawierał.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)