Role magazyniera i ochroniarza w procesie awizacji

Zaktualizowano 1/12/22 przez Szczepan

Wraz z wdrożeniem modułu Awizacje, na platformie Trans.eu możesz utworzyć dwie dodatkowe role dla użytkowników produktu: Magazynier i Ochroniarz. Są oni ściśle powiązani z procesem awizacji.

Jak utworzyć konto ochroniarza lub magazyniera?

Aby utworzyć konto magazyniera lub ochroniarza musisz posiadać linię produktową Trans for Shippers z uprawnieniami administratora.
  1. Z menu bocznego wybierz Moja firma.

A następnie wybierz Dodaj pracownika.

  1. Uzupełnij dane pracownika [Imię, nazwisko, email oraz stanowisko].

  1. Zaznacz Dostęp użytkownika do produktu Trans for Shippers i wybierz odpowiednio rolę Ochroniarza lub Magazyniera.

  1. Opcjonalnie można dodać dane dodatkowe [np: Telefon, Dział, Odpowiedzialności].
  2. Po zupełnnieniu wszystkich danaych kliknij Zapisz.

Opis ról

Ochroniarz

Przegląda listę awizacji. Potwierdza zgodność danych z awizacją, oznacza przyjazd i wyjazd z miejsca operacji.

Magazynier

Przegląda harmonogramy załadunku, potwierdza rozpoczęcie i zakończenie operacji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)