Zarządzanie awizacją i oknem czasowym

Zaktualizowano 27/11/23 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON i posiadających dodatek Dock Scheduler oraz dostęp do modułu Harmonogramy.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak dodać okno czasowe,
 • jak dodać, usunąć, edytować awizację dla przewoźnika,
 • jak zarządzać elastycznym oknem czasowym.

Moduł Harmonogramy (Dock Scheduler) to system do zarządzania Awizacjami oraz oknami czasowymi Twojego magazynu i harmonogramem załadunków i rozładunków w magazynie.

System polega na automatyzacji operacji magazynowych i koncentruje się na optymalizacji procesów po stronie załadowcy.

Jak dodać okna czasowe dla przewoźnika?

Okno czasowe umożliwia przewoźnikowi rezerwację terminu, oraz godziny awizacji pojazdu.

 1. Kliknij więcej, a następnie dodaj okno czasowe.

 1. Wypełnij wymagane dane - określ przedział czasowy, typ operacji, przewoźnika, dostępny magazyn, którego harmonogram planujesz udostępnić, miejsce załadunku i rozładunku.

 1. Możesz dodać wiele takich samych okien czasowych jednocześnie. Wystarczy, że zmienisz liczbę w polu Liczba okien czasowych.
Czy wiesz, że...
awizacja w Twoim magazynie powstanie także automatycznie na podstawie istniejącego zlecenia w module Zlecenia. Jeśli tylko:
- w Zleceniu jednym z punktów - rozładunek lub załadunek - jest Twój magazyn,
- w wybranym przez Ciebie czasie Zlecenia w magazynie jest dostępny termin dla okna czasowego.

Po spełnieniu obu tych warunków w kolumnie Okno czasowe (moduł Zlecenia) pojawi się symbol oznaczający pomyślne dodanie okna czasowego, a przewoźnik w tym momencie otrzyma maila z informacją o otrzymaniu go.

Jeśli trasa dla tego samego zlecenia składa się z więcej niż jednej lokalizacji będącej jednocześnie Twoim magazynem - to zlecenie utworzy automatycznie okno czasowe dla każdego z tych magazynów.

Jeśli chcesz sprawdzić, które firmy - mimo otrzymanych okien czasowych nie dokonały awizacji - skorzystaj z opcji filtrowania i wyszukiwania przeterminowanych okien czasowych.

Wybierz ikonę trzech kresek, następnie Okna czasowe:

Następnie wybierz Filtry, wpisz interesujące Cię parametry wyszukiwania, zaznacz checkbox pokaż przeterminowane, a następnie kliknij Pokaż wyniki.

Pracuj z elastycznymi oknami czasowymi

Tworząc nowy magazyn możesz teraz wygodniej określić domyślny czas operacji. Ustaw czas jednostki, który pozwoli Ci elastycznie operować nim przy późniejszym planowaniu:

 • indywidualnego czasu trwania operacji przy nowym oknie czasowym
 • indywidualnego czasu trwania operacji przy awizacji.

Kliknij Więcej i Ustawienia magazynu. W Konfiguracji slotów zobaczysz aktywną konfigurację. Jeśli chcesz zmienić czas operacji, kliknij w Zaplanuj nową

Zauważ poniżej, jak wcześniejsze ustawienia pracy magazynu (jednostki czasu oraz podstawowy czas operacji) wpływają na zakres tworzonego okna czasowego:
- domyślnie czas operacji jest ustawiony na tę samą długość co Podstawowy czas operacji,
- jeśli chcesz edytować ten czas i dostosować do indywidualnej potrzeby przewoźnika - rozwinięte opcje uwzględniają jednostkę czasu (slot), w tym przypadku: 15 min.

W formularzu dodania nowego okna czasowego zobaczysz możliwość ustawienia indywidualnego czasu operacji (w nawiasie informacja, jaki czas ustawiliście jako domyślny przy tworzeniu magazynu).

Tak samo w formularzu dodania nowej wstępnej awizacji spotkasz się z edytowalnym czasem operacji:

W obu powyższych przypadkach podstawowa jednostka (slot) wynosi 15 min, a domyślny czas operacji 45 min. Jeśli chcesz móc operować innymi jednostkami - przy tworzeniu magazynu ustal podstawową jednostkę zgodnie z Twoimi potrzebami.
Ważne, abyś zauważył, że dzięki elastyczności czasów operacji zaplanowanie kolejnych załadunków/rozładunków, może odbyć się co czas jednostki (slot). Awizację można rozplanować tak, że pomiędzy operacjami może pozostać przerwa będąca wielokrotnością czasu slotu.

Zarządzanie awizacją

 1. Po dokonaniu Awizacji wstępnej przez przewoźnika lub załadowcę w wybranym terminie, na harmonogramie pojawi się Wstępna awizacja.

 1. Kliknij w ikonę trzech kropek, aby:
 • Potwierdzić przyjazd,
 • Odmówić załadunku (podaj powód odmowy)
 • Zmienić datę i miejsce awizacji (datę, godzinę, stanowisko lub typ operacji),
 • Edytować dane (dane kierowcy, pojazdu oraz uwagi załadowcy - widoczne dla przewoźnika, lub uwag wewnętrznych - widocznych tylko dla współpracowników).
 • Usunąć awizację (nieodwracalnie)

 1. Po kliknięciu na wybraną awizację wyświetlisz jej szczegóły.

Dodanie awizacji przez załadowcę

Możesz także sam dodać awizację w swoim harmonogramie. Wystarczy, że kursorem na harmonogramie wybierzesz wolny termin i klikniesz.

Następnie wypełnij formularz dodawania awizacji - uzupełnij pola obowiązkowe w sekcji Dane podstawowe i kliknij Zapisz.

Jeśli tworząc awizację wybrałeś przewoźnika z listy Kontrahentów lub dodałeś spoza Platformy to ten przewoźnik otrzyma maila z informacją o stworzonej awizacji.

Edycja awizacji

Możesz edytować awizację bez konieczności jej usuwania.

O każdej Twojej zmianie poinformujemy Przewoźnika powiadomieniem w Platformie oraz mailem.

Czas awizacji możesz edytować ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Drag&Drop, którą opisujemy w ostatniej części artykułu.
 1. W module Harmonogramy w awizacji, którą chcesz edytować, kliknij w ikonę trzech kropek i wybierz Zmień datę i miejsce awizacji.

 1. W oknie Edycja awizacji możesz zmienić:
 • stanowisko,
 • czas operacji,
 • datę, dzięki opcji rozwijanego kalendarza,
 • godzinę awizacji.

 1. Gdy wprowadzisz zmiany, kliknij Zapisz

 1. Awizacja automatycznie pojawi się w nowo określonym czasie w Harmonogramie - zarówno po Twojej stronie, jak i po stronie Przewoźnika.

Jeśli w wybranym przez Ciebie dniu, nie będzie dostępnych terminów, powiadomimy Cię o tym bezpośrednio w oknie edycji.

Jeśli w wybranym przez Ciebie dniu, nie będzie dostępnych slotów, powiadomimy Cię o tym bezpośrednio w oknie edycji.
Możesz usunąć awizację lub okno czasowe. Przewoźnik otrzyma notyfikację drogą mailową a także w Platformie. Usunięcie awizacji jest nieodwracalne.

Edycja czasu awizacji z wykorzystaniem funkcji Drag&Drop

Możesz edytować czas awizacji poprzez przesunięcie jej na harmonogramie awizacji za pomocą myszki.

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na awizację, której czas chcesz zmienić. Przeciągnij awizację i upuść w wybranym miejscu. Wolne miejsca podświetlą się na zielono.
  Następnie kliknij w przycisk Przenieś awizację, aby potwierdzić operację.

Awizację możesz również przenieść na kolejną stronę harmonogramu:

Jeśli przenosisz awizację w wolny slot, który jest krótszy niż awizacja, jej czas zostanie automatycznie skrócony.
Jeżeli zmienisz zdanie i będziesz chciał wrócić do poprzedniego czasu operacji, czas awizacji nie powróci do pierwotnego stanu.

 1. Wszystkie zmiany automatycznie zapiszą się w szufladzie w szczegółach i w historii awizacji.

 1. Możesz wydłużyć czas awizacji w obrębie stanowiska:

Nie ma możliwości przeniesienia awizacji poza czas pracy magazynu, stanowiska. Również nie jest to możliwe przy stanowiskach zablokowanych lub wyłączonych.
Możesz przenosić opóźnione awizacje, ale pamiętaj, że muszą się one skończyć później niż aktualna godzina.
Możesz zmieniać awizacje do statusu Oczekuje włącznie.

Przewoźnik może przenosić awizacje w obrębie okna czasowego.

Uwagi dodatkowe w awizacji i oknie czasowym

 • uwagi w awizacji
 1. Jeśli chcesz odnotować ważne informacje wewnętrzne odnośnie awizacji, możesz je wpisać w oknie dodawania awizacji w sekcji Inne w części Uwagi wewnętrzne (niewidoczne dla przewoźnika). Po wpisaniu informacji, kliknij Zapisz.

Ta informacja będzie widoczna tylko dla Ciebie i Twoich pracowników. Znajdziesz ją w oknie ze szczegółami awizacji.

 • uwagi w oknie czasowym
 1. Jeśli chcesz przekazać dodatkową informację przewoźnikowi, możesz ją dodać podczas tworzenia okna czasowego. W formularzu dodawania okna czasowego w części Uwagi załadowcy (Twojej firmy) dodaj swoją uwagę. Po wpisaniu informacji, kliknij Zapisz.
Ta informacja będzie widoczna dla przewoźnika.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)