Awizacje dla załadowcy

Zaktualizowano 3/9/21 przez Szczepan

Moduł Awizacje (Dock Scheduler) to system do zarządzania Awizacjami (oknami czasowymi) i harmonogramem załadunków i rozładunków.

System polegają na automatyzacji operacji magazynowych i koncentruje się na optymalizacji procesów po stonie załadowcy.

 1. Kliknij, aby przejść do Modułu Awizacje.
 2. Zdefiniuj magazyn, klikając więcej, a następnie Dodaj nowy magazyn.

 1. Uzupełnij wymagane pola formularza.
 • [Lokalizacja] Uzupełnij wymagane pola ( określ nazwę magazynu, oraz jego lokalizację), po czym kliknij dalej.
 • [Konfiguracja slotów] Ustaw czas slotu oraz podstawową konfigurację czasu załadunku, po czym kliknij dalej.
 • [Czas pracy] Określ czas pracy magazynu (godziny od do, oraz dni pracy), po czym kliknij dalej.
 • [Przerwy] Określ przerwy w pracy magazynu. W tym czasie nie będzie możliwy załadunek lub rozładunek, po czym kliknij Zapisz.

Tworzenie nowych stanowisk dla magazynu.

 1. Aby utworzyć nowe stanowisko, kliknij Dodaj stanowsko lub kliknij Więcej \ Dodaj stanowisko.
 2. Tworzone stanowiska powinny odpowiadać potrzebom wybranego magazynu. Uzupełnij wymagane dane (Ilość stanowisk, rodzaj stanowiska, nazwę stanowiska, oraz typ obsługiwanej operacji)

Ustawienia dla magazynu

 1. Wybierz wiecej / ustawienia magazynu by edytować jego opcje:

 • Możesz zarządzać dostępnością magazynu- czyli jego włączeniem lub wyłączeniem, oraz
 • Zarządzać stanowiskami, edytować zmiany czasowe oraz edytować czas pracy czy konfigurację slotów.

Jak dodać okna czasowe dla przewoźnika?

Okno czasowe umożliwia przewoźnikowi rezerwację terminu, oraz godziny awizacji pojazdu.

 1. Kliknij więcej, a następnie dodaj okno czasowe.

 1. Wypełnij wymagadane dane - określ przedział czasowy, typ operacji, transid przewoźnika, dostępny magazyn, którego harmonogram planujesz udostępnić, miejce załadunku i rozładunku

Sprawdź jak wygląda proces awizacji po stronie przewoźnika.

Zarządzanie awizacją

 1. Po dokonaniu Awizacji wstepnej przez przwoźnika w wybranym terminie, na harmonogramie pojawi się "Awizacja operacji"

 1. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące Awizacji oraz dokonać:
 • Edycji awizacji (przez obie strony transakcji),
 • Odmowy załadunku (podając przyczynę),
 • Usunięcia awizacji (mimo, że została ona wcześniej potwierdzona).

Postęp poszczególnych awizacji dostępny jest w harmonogramie Awizacji.

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)