Zarządzanie awizacją i oknem czasowym

Zaktualizowano 6/2/23 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON i posiadających dodatek Dock Scheduler oraz dostęp do modułu Harmonogramy.

Moduł Harmonogramy (Dock Scheduler) to system do zarządzania Awizacjami (oknami czasowymi) twojego magazynu i harmonogramem załadunków i rozładunków.

System polegają na automatyzacji operacji magazynowych i koncentruje się na optymalizacji procesów po stronie załadowcy.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak dodać okno czasowe,
 • jak dodać, usunąć, edytować awizację dla przewoźnika,
 • jak zarządzać elastycznym oknem czasowym.

Jak dodać okna czasowe dla przewoźnika?

Okno czasowe umożliwia przewoźnikowi rezerwację terminu, oraz godziny awizacji pojazdu.

 1. Kliknij więcej, a następnie dodaj okno czasowe.

 1. Wypełnij wymagane dane - określ przedział czasowy, typ operacji, przewoźnika, dostępny magazyn, którego harmonogram planujesz udostępnić, miejsce załadunku i rozładunku.

 1. Możesz dodać wiele takich samych okien czasowych jednocześnie. Wystarczy, że zmienisz liczbę w polu Liczba okien czasowych.
Czy wiesz, że...
awizacja w Twoim magazynie powstanie także automatycznie na podstawie istniejącego zlecenia w module Zlecenia. Jeśli tylko:
- w Zleceniu jednym z punktów - rozładunek lub załadunek - jest Twój magazyn,
- w wybranym przez Ciebie czasie Zlecenia w magazynie jest dostępny termin dla okna czasowego.

Po spełnieniu obu tych warunków w kolumnie Okno czasowe (moduł Zlecenia) pojawi się symbol oznaczający pomyślne dodanie okna czasowego, a przewoźnik w tym momencie otrzyma maila z informacją o otrzymaniu go.

Jeśli trasa dla tego samego zlecenia składa się z więcej niż jednej lokalizacji będącej jednocześnie Twoim magazynem - to zlecenie utworzy automatycznie okno czasowe dla każdego z tych magazynów.

Pracuj z elastycznymi oknami czasowymi

Tworząc nowy magazyn możesz teraz wygodniej określić domyślny czas operacji. Ustaw czas jednostki, który pozwoli Ci elastycznie operować nim przy późniejszym planowaniu:

 • indywidualnego czasu trwania operacji przy nowym oknie czasowym
 • indywidualnego czasu trwania operacji przy awizacji.

Kliknij Więcej i Dodaj magazyn. W Konfiguracji slotów zobaczysz zmieniony sposób ustalenia czasu operacji.

Zauważ poniżej, jak wcześniejsze ustawienia pracy magazynu (jednostki czasu oraz podstawowy czas operacji) wpływają na zakres tworzonego okna czasowego:
- domyślnie czas operacji jest ustawiony na tę samą długość co Podstawowy czas operacji,
- jeśli chcesz edytować ten czas i dostosować do indywidualnej potrzeby przewoźnika - rozwinięte opcje uwzględniają jednostkę czasu (slot), w tym przypadku: 15 min.

W formularzu dodania nowego okna czasowego zobaczysz możliwość ustawienia indywidualnego czasu operacji (w nawiasie informacja, jaki czas ustawiliście jako domyślny przy tworzeniu magazynu).

Tak samo w formularzu dodania nowej wstępnej awizacji spotkasz się z edytowalnym czasem operacji:

W obu powyższych przypadkach podstawowa jednostka (slot) wynosi 15 min, a domyślny czas operacji 45 min. Jeśli chcesz móc operować innymi jednostkami - przy tworzeniu magazynu ustal podstawową jednostkę zgodnie z Twoimi potrzebami.
Ważne, abyś zauważył, że dzięki elastyczności czasów operacji zaplanowanie kolejnych załadunków/rozładunków może odbyć się co czas jednostki (slot). Awizację można rozplanować tak, że pomiędzy operacjami może pozostać przerwa będąca wielokrotnością czasu slotu.

Zarządzanie awizacją

 1. Po dokonaniu Awizacji wstępnej przez przewoźnika lub załadowcę w wybranym terminie, na harmonogramie pojawi się Wstępna awizacja.

 1. Kliknij w symbol trzech kropek, aby:
 • Potwierdzić przyjazd,
 • Odmówić załadunku (podaj powód odmowy)
 • Zmienić czas awizacji (godzinę, stanowisko lub typ operacji),
 • Edytować dane (dane kierowcy, pojazdu oraz uwagi załadowcy - widoczne dla przewoźnika, lub uwag wewnętrznych - widocznych tylko dla współpracowników).
 • Usunąć awizację (nieodwracalnie)

 1. Po kliknięciu na wybraną awizację wyświetlisz jej szczegóły.

Dodanie awizacji przez załadowcę

Możesz także sam dodać awizację w swoim harmonogramie. Wystarczy, że kursorem na harmonogramie wybierzesz wolny termin i klikniesz.

Następnie wypełnisz formularz dodawania awizacji - uzupełnij pola obowiązkowe w sekcji Dane podstawowe i kliknij Zapisz.

Jeśli tworząc awizację wybrałeś przewoźnika z listy Kontrahentów lub dodałeś spoza Platformy to ten przewoźnik otrzyma maila z informacją o stworzonej awizacji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)