Zarządzanie awizacją i oknem czasowym

Zaktualizowano 25/8/22 przez Szczepan

Moduł Harmonogramy (Dock Scheduler) to system do zarządzania Awizacjami (oknami czasowymi) twojego magazynu i harmonogramem załadunków i rozładunków.

System polegają na automatyzacji operacji magazynowych i koncentruje się na optymalizacji procesów po stronie załadowcy.

Jak dodać okna czasowe dla przewoźnika?

Okno czasowe umożliwia przewoźnikowi rezerwację terminu, oraz godziny awizacji pojazdu.

  1. Kliknij więcej, a następnie dodaj okno czasowe.

  1. Wypełnij wymagane dane - określ przedział czasowy, typ operacji, transID przewoźnika, dostępny magazyn, którego harmonogram planujesz udostępnić, miejsce załadunku i rozładunku.

Pracuj z elastycznymi oknami czasowymi

Tworząc nowy magazyn możesz teraz wygodniej określić domyślny czas operacji. Ustaw czas jednostki, który pozwoli Ci elastycznie operować nim przy późniejszym planowaniu:

  • indywidualnego czasu trwania operacji przy nowym oknie czasowym
  • indywidualnego czasu trwania operacji przy awizacji.

Kliknij Więcej i Dodaj magazyn. W Konfiguracji slotów zobaczysz zmieniony sposób ustalenia czasu operacji.

Zauważ poniżej, jak wcześniejsze ustawienia pracy magazynu (jednostki czasu oraz podstawowy czas operacji) wpływają na zakres tworzonego okna czasowego:
- domyślnie czas operacji jest ustawiony na tę samą długość co Podstawowy czas operacji,
- jeśli chcesz edytować ten czas i dostosować do indywidualnej potrzeby przewoźnika - rozwinięte opcje uwzględniają jednostkę czasu (slot), w tym przypadku: 15 min.

W formularzu dodania nowego okna czasowego zobaczysz możliwość ustawienia indywidualnego czasu operacji (w nawiasie informacja, jaki czas ustawiliście jako domyślny przy tworzeniu magazynu).

Tak samo w formularzu dodania nowej wstępnej awizacji spotkasz się z edytowalnym czasem operacji:

W obu powyższych przypadkach podstawowa jednostka (slot) wynosi 15 min, a domyślny czas operacji 45 min. Jeśli chcesz móc operować innymi jednostkami - przy tworzeniu magazynu ustal podstawową jednostkę zgodnie z Twoimi potrzebami.
Ważne, abyś zauważył, że dzięki elastyczności czasów operacji zaplanowanie kolejnych załadunków/rozładunków może odbyć się co czas jednostki (slot). Awizację można rozplanować tak, że pomiędzy operacjami może pozostać przerwa będąca wielokrotnością czasu slotu.

Zarządzanie awizacją

  1. Po dokonaniu Awizacji wstepnej przez przwoźnika w wybranym terminie, na harmonogramie pojawi się "Awizacja operacji"

  1. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące Awizacji oraz dokonać:
  • Edycji awizacji (przez obie strony transakcji),
  • Odmowy załadunku (podając przyczynę),
  • Usunięcia awizacji (mimo, że została ona wcześniej potwierdzona).

Postęp poszczególnych awizacji dostępny jest w harmonogramie Awizacji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)