Wtyczka do przeglądarki internetowej Chrome

Zaktualizowano 13/2/24 przez Małgorzata

Asystent trans.eu to centrum powiadomień wspierające Twoje działania na Platformie Trans.eu.

Wtyczka do przeglądarki internetowej Chrome

Dodatkowo możesz pobrać wtyczkę do przeglądarki internetowej Chrome, która będzie zapobiegać dublowaniu się już uruchomionych kart przeglądarki.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)