TfC Beoordelingen

bijgewerkt 14/9/21 door Ania

Het beoordelen van samenwerkingen met tegenpartijen is een hulpmiddel om de veiligheid voor het maken van transacties op het platform te verhogen. Daarmee kunnen we anderen waarschuwen tegen oneerlijke verladers of vervoerders ook kunnen we hen aanmerken als een goede betaler en betrouwbare zakenpartner. Het platform heeft voor het nieuwe beoordelingssysteem een facelift ondergaan. Omdat we puur de kwaliteit van de samenwerking van de opdracht willen registreren. Zo doende geven we de juiste ondersteuning bij het nemen van beslissingen voor nieuwe samenwerkingen.

Nieuwe aanpak voor evaluatie - 2 belangrijkste redenen voor de wijzigingen en oplossingen:

 1. Klanten die gebruik maken van de geïnstalleerde-versie hebben ons gemeld dat de evaluatie gebeurt op een onethische verloopt - betaling voor diensten werden uitgesteld voor uitgifte van positieve commentaar of het verwijderen van negatieve feedback. Daarom vanaf nu kunnen we beoordelingen delen van samenwerking tijdens de afronding van de transactie in relatie tot de betaling (zie details hieronder).
 2. Tot nu toe werd de algehele samenwerking geëvalueerd en werden alle meningen, zelfs vele jaren geleden, opgenomen in de gemiddelde beoordeling. Onze branche is extreem dynamisch, daarom is toegang tot actuele en precieze informatie over de kwaliteit van aannemers in verschillende aspecten zo belangrijk. Vandaar het idee om precieze tags te gebruiken om elke transactie en elke geaccepteerde vracht te evalueren, en alleen de beoordelingen van de laatste 12 maanden tot de gemiddelde beoordeling te vermelden (wat automatisch motiveert om elke dag een hoge kwaliteit te behouden)

Alles wordt gedaan zodat het beoordelingssysteem het beste de echte kwaliteit van de samenwerking met de aannemer weerspiegelt en ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissingen.

Nieuw in het beoordelingssysteem op het Trans.eu platform in detail:

elke transactie die is afgesloten via het platform is onderworpen aan een beoordeling - dankzij informatie over de kwaliteit van de samenwerking tussen de bedrijven zullen deze altijd actueel en betrouwbaar zijn,

Beoordelingen kunnen gegeven worden na het verstrijken van de losdatum.

Ster beoordelingssysteem op een schaal van vijf, waarbij 1 niet naar wens is en 5 zeer goed.

Nieuw!
Als Aannemer heeft u vanaf de losdatum 120 dagen om een beoordeling te geven.

Nieuw!
Wanneer u de opdracht beoordeelt, kunt u direct aangeven wat de status van de betaling is: op tijd betaalt, te laat betaald, niet betaald

Nieuw!
U heeft 120 dagen vanaf de losdatum voor het evalueren van de betalingsstatus

Als u 4 of 5 sterren selecteert en "Betaald met vertraging" of "Niet betaald", kunt u deze beoordeling onmiddellijk opslaan. Als u echter een beoordeling onder de 4 sterren kiest, wordt de "opslaan" optie geactiveerd wanneer u een van de tags selecteert of een korte beschrijving geeft van de hele situatie die tot deze beoordeling heeft geleid.

Hoe maakt u een beoordeling?

In het linker navigatie menu selecteert u de module "Beoordelingen" vanuit hier navigeert u naar het tabblad "Uit te geven" om een aannemer te beoordelen.

 • Bij het beoordelen wordt de resterende tijd weergegeven van de evaluatie voor de transactie.

De mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de module Opdrachten een beoordeling af te geven

 • Selecteer de Opdrachten module in het menu aan de linkerkant
 • Zoek op het actieve tabblad de opdrachten die u wilt evalueren
 • Er verschijnt een opdracht in een nieuw venster met de optie om een ​​cijfer te geven, samen met de resterende tijd om een ​​cijfer te geven

Betalingsstatus in de regel van de aanbieding op de vrachtbeurs

De betalingsstatus in de aanbieding geeft aan welke betalingsbeoordeling de aannemer heeft ontvangen.

Bijvoorbeeld:

 • 27 op tijd
 • 1 met vertraging
 • 1 probleem

 Nieuw!

Opdracht beoordeling en betalingsstatus

Voorbeeld 1

 • Beoordeel de opdracht door het geven van sterren bijvoorbeeld een beoordeling van 4 sterren
 • Geef de betalingsstatus op. Deze kan zijn "op tijd betaald"
 • U kunt opmerking toevoegen bij de beoordeling
 • Voor het opslaan van de beoordeling gebruikt u de groene knop
Onthou! Na het toevoegen van een beoordeling kunt u deze niet meer aanpassen.

 • Na het opslaan zal de beoordeling zichtbaar worden in het venster
 • De status van de beoordeling verandert in de lijst
 • De notificatie "Beoordeling uitgegeven" zal onder in de linkerhoek te voorschijn komen met een optie om de actie ongedaan te maken, deze is zichtbaar voor 8 seconden.

Voorbeeld 2

 • 4 sterren beoordeling
 • Betalingsstatus "te laat betaald" kunt u een van de beschikbare opties selecteren

 • Met gebruik van tags kunt u aangeven wat er anders dan verwachting ging in relatie tot de betaling en apart van de beoordeling voor de opdracht.
 • U kunt ook een opmerking toevoegen
 • Gebruik de groene knop voor het opslaan van de beoordeling

 • Nadat u een beoordeling heeft opgeslagen zal u dit in het venster zien
 • De beoordelingsstatus veranderd in de lijst
 • Het bericht "Beoordeling uitgegeven" zal in de linkeronderhoek verschijnen met een optie om ongedaan te maken, deze is 8 seconden actief

Voorbeeld 3

 • Beoordelingen met 3 sterren
 • Betalingsstatus "Niet betaald"

 • Gebruik de tags om te omschrijven wat er mis ging, u kunt ook een opmerking plaatsen
 • Gebruik de groene knop voor opslaan

 • Wanneer u deze heeft opgeslagen zal de beoordeling te zien zijn in het venster
 • De betalingsstatus zal veranderen in het overzicht
 • De boodschap Beoordeling toegevoegd zal in de linkeronderhoek verschijnen met een optie om ongedaan te maken, deze is 8 seconden actief.

 • Als uw aannemer het verschuldigde bedrag verrekent, kunt u de betalingsstatus wijzigen met de optie "Betaald met vertraging" - kies een van de beschikbare opties.

 • De status van de recensie verandert in 'Betaald met vertraging'

Nieuw!

Opdracht beoordeling zonder specifieke betalingsstatus

 • Beoordeel de opdracht door het geven van sterren bijvoorbeeld een beoordeling van 4 sterren
 • Betalingsstatus - "Betalingstermijn nog niet verlopen"
 • U kunt een opmerking plaatsen tijdens beoordeling
 • Voor opslaan gebruikt u de groene knop

 • Na het opslaan verschijnt de beoordeling in het venster
 • In de lijst die wordt weergegeven, verandert de beoordelingsstatus in 'Betalingsstatus specificeren'
 • Het bericht "Beoordeling afgegeven" verschijnt in de linkerbenedenhoek met een optie om ongedaan te maken, die 8 seconden actief is.

 • Als de betalingsstatus niet was gespecificeerd toen de beoordeling werd afgegeven, kunt u later terugkeren naar de beoordeling.

 • Als de aannemer een betaling doet, kunt u de betalingsstatus bevestigen als "Op tijd betaald"

 • Na het opslaan is de betalingsstatus zichtbaar in de lijst met beoordelingen.

 • Als uw aannemer geen betaling heeft gedaan, kunt u de optie "Een betalingsprobleem melden" gebruiken.

 • U kunt hier uw ster beoordeling verlagen
 • Gebruik de tags om te melden wat er verkeerd ging
 • Opmerking toevoegen
 • Opslaan met de "meld een probleem" knop

 • Alle wijzigingen die u heeft aangebracht, zijn beschikbaar op het tabblad "Geschiedenis van wijzigingen"

 • Op het account van de aannemer staat het eerste cijfer en het cijfer dat is gewijzigd
 • De grafiek met het rode uitroepteken geeft het aantal onopgeloste betalingsproblemen aan
 • De betalingsbeoordeling geeft details over hoeveel opdrachten op tijd zijn betaald, hoe laat en hoeveel onopgeloste problemen er met de betaling zijn

Wanneer wordt de totaal beoordeling zichtbaar?

De totaal beoordeling zal worden gepubliceerd wanneer het bedrijf minimaal meer dan 10 beoordelingen van 10 verschillende bedrijven heeft gehad over de laatste 12 maanden.

Wanneer een totaal beoordeling niet zichtbaar is

Wanneer het bedrijf niet in staat is geweest om 10 beoordelingen van 10 verschillende bedrijven in de afgelopen 12 maanden te hebben ontvangen, zal de de trend van de totaal beoordeling niet zichtbaar zijn. Individuele beoordelingen en betalings statistiek zal wel beschikbaar zijn.

Vragen en antwoorden

Wie kan een beoordeling geven?

De beoordeling kan een werknemer van het bedrijf, die de transacties is aangegaan te geven.

Kan ik mijn beoordeling te veranderen?

Nadat er een beoordeling gegeven is, is het niet mogelijk om deze te veranderen.

Hoe vaak kan ik een beoordeling geven?

De beoordeling geldt voor de uitvoering van elke opdracht, zodat elke transactie de mogelijkheid heeft van een afzonderlijke beoordeling, waarbij een enkele transactie eenmaal kan worden beoordeeld.

Wat als ik het niet eens met de ontvangen beoordeling?

Er is de mogelijkheid om eenmalige een reactie op de beoordeling te geven om twijfels te verduidelijken of ander licht te werpen op de beschreven problemen.

Welke periode hebben de zichtbare beoordelingen betrekking?

Statistieken (gemiddelde klanttevredenheid en indicatoren van de klanten met verschillende aspecten van de uitvoering van de opdracht) worden berekend op basis van de beoordelingen die de afgelopen 12 maanden gegeven zijn. Aan de andere kant bevat de beoordelingslijst alle beoordelingen die de betreffende opdrachtgever heeft ontvangen.

Waarom kan je niet al mijn beoordelingen zien?

Beoordelingen van afgelopen jaar worden weergegeven. Oudere beoordelingen zijn niet opgenomen in de sterren weergave. U kunt de lijst met beoordelingen filteren op het aantal gegeven sterren. Een filter beperkt de lijst met weergegeven beoordelingen.

Waar kan ik mijn beoordelingen terugzien?

Op elk moment kunt u een lijst met uw beoordelingen in het tabblad Mijn score in de beoordelingsmodule inzien.

Waar kan ik de beoordeling van een ander bedrijf zien?

Beoordeling van een ander bedrijf kunt u controleren door het profiel op te vragen in de module Aannemers. Daarnaast wordt de informatie over de beoordelingen op veel plaatsen getoond in het systeem waar u een keuze kan maken voor een eventuele samenwerking met een opdrachtgever.

Hoe kan ik de opdrachtgever om een beoordeling vragen?

De tegenpartij wordt geïnformeerd door het notificatiesysteem voor uitstaande beoordelingen. Er is momenteel geen speciale functionaliteit om verzoeken van beoordeling te sturen.

Is het systeem in staat om referenties uit te geven?

Ja, maar het zal een aparte functie worden. Meer over Referenties zal in een andere rubriek beschreven worden.

Zal het mogelijk zijn om beoordelingen te filteren?

Ja, wanneer u de beoordelingen bekijkt kunt u ze filteren op het aantal sterren die gegeven zijn. Daarnaast is het mogelijk om in de beoordelingsmodule verdere filters toe te passen en uitstaande beoordelingen te bewerken.

Wat houdt de totale beoordeling in?

De totale beoordeling is een gemiddelde van alle scores op een schaal van 1-5 sterren van de afgelopen 12 maanden.

Het wordt het gemiddelde van de beoordelingen berekend?

De som van beoordelingen van het jaar / nummer van de ratings van de laatste 12 maanden.


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)