(TFF) Přijaté náklady speditéra

Aktualizované 29/7/21 podle Ania

Nová Platforma Trans.eu byla navrhnutá tak, aby každá ze stran zapojených do dopravy mohla tento nástroj efektivně využívat. Z tohoto důvodu jsme rozdělili Náklady na dva moduly, které umožňují rychlou identifikaci objednávky a usnadňují zveřejňování nabídek přeprav na burze.

Co je modul Přijaté přepravy?

Přijaté přepravy je místo, kde vyjednáváte nabídky se zadavateli i dopravci. Zde najdete zaslané nabídky přeprav.

Manipulace s nabídkou přepravy obdrženou na nové Platformě Trans.eu

Manipulace je intuitivní a zahrnuje 2 situace:

  1. Jednání s klientem. Začněte tím, že si přečtete informace o zakázce - všechna data najdete na jednom místě:

Návrhy přeprav publikovány v režimu Kup teď můžete přijmout nebo odmítnout:

Další nabídky přeprav můžete přijmout nebo ji změnit a zahájit jednání. Máte přístup k historii vyjednávání.

  1. Třístranné jednání: se zasilatelem a dopravcem. Po analýze podrobností o nabídce od zadavatele najděte dopravce:

Způsob zveřejnění si můžete přizpůsobit podle svých představ. Pokud se náklad shoduje s jednou z vašich pravidelných tras, zveřejněte jej podle jeho podmínek. V ostatních případech se můžete rozhodnout, zda čekat na návrhy dopravců nebo podat svůj návrh.

  • Vyberte si, komu chcete poslat nabídku přepravy. První volba umožňuje zvolit, které skupině dopravců bude nabídka zaslána. Skupiny dopravců se vytváří v modulu Obchodní partneři.
  • Pokud nemáte skupiny dopravců, použijte algoritmus. Nabídky přeprav budou zaslány společnostem, které se nejlépe hodí k vaší nabídce.
  • Třetí možností je publikace na burze.

Určete cenu a měnu, vyberte dopravce a zveřejněte nabídku přepravy. Stavy (statusy) ukazují, co se s nabídkou děje. Všechny nabídky předložené protistranami (dopravci) najdete na jednom místě. Ve stejném okně povedete jednání s dopravci, analyzovat jejich historii a vést konverzaci.

Když účastníci transakce akceptují podmínky, změní se stav nabídky přepravy na přijata.

Dalším krokem je potvrzení Objednávky.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)