Splatnosti za přepravy

Aktualizované 2/8/22 podle Szczepan

Termín platby je funkce, která umožňuje deklarovat, kdy odesílatel souhlasí s provedením platby dopravci za přepravu.

Jak definovat datum splatnosti za dopravu?

  1. Jako odesílatel, přidejte náklad na burze nákladů.

  1. Vyplňte požadovaná data

  1. Vyhledejte dopravce

Na kartě Vaši dopravci, Smartmatch a Burza je k dispozici funkce Termín platby. Z nabídky si můžete vybrat:

  • Odložený s počtem dní. Počet odložených dnů je mezi 1 a 365 dny. Počet odložených dnů závisí na trhu, na kterém je náklad zveřejněn.
  • Platba předem
  • Platba při vykládce

Termín platby je povinné pole, bez kterého není možné náklad zveřejnit.

Informace o deklarovaném datu platby jsou také viditelné na kartě Podrobnosti o přepravě.

Poznámka: V nastavení platformy v modulu Freights můžete definovat výchozí nastavení pro termín splatnosti. Po jejich definování se každý přidaný náklad otevře s výchozím nastavením.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)