Organizace nákladů v modulu Freights

Aktualizované 17/5/23 podle Jakub

Typy nabídek v modulu Freights

Modul Freights sdílíte s ostatními zaměstnanci ve vaší společnosti. Všechny nabídky zveřejněné společností:

  • na Burze
  • skupinám dopravců
  • s použitím algoritmu SmartMatch

Jsou vždy umístěny na kartě Odeslané a jsou označeny stavem: Nevyřízené nabídky.

Seznam zveřejněných nákladů bude obsahovat i vytvořené náklady, která ještě nebyla zveřejněny. Nezveřejněné náklady jsou označeny statusem Návrh.

Moje nabídky

V pravém horním rohu modulu Freights můžete zveřejnit náklad výběrem možnosti Přidat náklad. Přečtěte si článek o přidávání nabídek na přepravu a zjistěte, jak vyplnit formulář v jednotlivých krocích.

Pokud chcete zobrazit pouze své nabídky, filtrujte seznam pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazit pouze mé náklady.

Odeslané náklady

Na kartě Odeslané můžete:

  • Vyjednávat a sledovat - v podrobnostech nabídky - průběh probíhajících jednání o všech nákladech společnosti.
  • přidat nebo odebrat ze seznamu osobu odpovědnou za daný výdaj kliknutím na ikonu tužky, která se zobrazí ve sloupci zaměstnanců vedle jejich jména.
  • provádět - pro nabídky s odpovídajícími stavy - operace, jako jsou: obnovení, kopírování, úprava, zveřejnění, odstranění a archivace nabídek.

Filtrování a třídění nabídek

Na kartě Odeslané můžete pomocí vyhledávače a pokročilých filtrů rychle najít konkrétní nabídku.

Sloupce lze řadit, stačí na některý z nich najet myší, dokud se nezobrazí ikona ruky.

Vyjednávání o zveřejněných nabídkách

Můžete kliknout na příslušnou položku ze seznamu na kartě Odeslané a poté přejít do okna s podrobnostmi o dané nabídce na kartě Nabídky dopravce:

  1. Vyjednávání sazeb s dopravci. Za tímto účelem změňte částku navrženou dopravcem v poli Sazby a klikněte na tlačítko Odeslat.
Návrh sazby, který zašlete k jednání, je platný 15 minut. Naměřený čas se zobrazí nad názvem společnosti, která nabídku odeslala.
  1. Chcete-li nabídku dopravce přijmout, klikněte na tlačítko Přijmout.
Po přijetí nabídky dopravce se náklad automaticky přesune na kartu Archiv.
  1. Chcete-li nabídku operátora odmítnout, klikněte na tlačítko Odmítnout.

V případě nabídek na burze se odmítnutí vztahuje na konkrétní cenový návrh, takže nabídka zůstává kótovaná a každá ze stran může předložit další cenové návrhy.
  1. Pro dokončení jednání s daným odesílatelem klikněte na tlačítko Dokončit jednání.
Tato možnost je k dispozici pouze pro nabídky zveřejněné na burze. Kliknutím na tlačítko Ukončit vyjednávání neumožníte vy ani odesílatel zveřejnit další nabídky pro daný náklad.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)